Život v meste


Stretnutie sedemdesiatnikov
24.11.2010

Stretnutie sedemdesiatnikov

Striebro vo vlasoch symbolizujúce múdrosť a skúsenosti prežitých rokov, elán a chuť žiť, zračiace sa v očiach, spojené so záujmom o dianie nielen v meste, odhodlanie byť prospešní v najbližšej i veľkej novomestskej rodine charakterizovali tradičné novembrové stretnutie tohoročných sedemdesiatnikov s predstaviteľmi mesta.


26.2.2010

Čo s novomestskými kasárňami?

Mesto Nové Mesto nad Váhom dostane do majetku vojenské objekty a pozemky spojovacieho učilišťa Podjavorinských partizánov na Bzinskej ulici . Ide o veľký areál s mnohými budovami a objektmi, ktorých ďalšie využitie bude predmetom rokovaní orgánov mesta.
Zaujíma nás Váš názor a podnety ohľadom ďalšieho využitia. Privítame akýkoľvek návrh.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE NBS
18.11.2008

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE NBS

Podľa informácií občanov, rôzni obchodní zástupcovia v týchto dňoch telefonicky oslovujú občanov s ponukou poradenstva pri investovaní finančných prostriedkov.


OZNAM K VÝSKYTU CHYBNÝCH EUROKALKULAČIEK
18.11.2008

OZNAM K VÝSKYTU CHYBNÝCH EUROKALKULAČIEK

V týchto dňoch dostávajú všetky domácnosti na Slovensku eurozásielku, ktorá okrem informačných materiálov obsahuje aj eurokalkulačku. Napriek tomu, že všetky eurokalkulačky boli pred odoslaním do domácností otestované, pri množstve takmer 2 mil. ks sa na niektorých vyskytujú chyby .


DEŇ ZEME
4.4.2008

DEŇ ZEME

Nielen na jeden deň a jedinú aktivitu sa orientuje tradičný Deň Zeme v našom meste. Ako pre Novomestského spravodajcu uviedol Mgr. Dušan Hevery, vedúci odd. školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ, zahŕňa viacero podujatí rôzneho charakteru. Jeho spoločným menovateľom je, že je určený deťom a mládeži od MŠ cez základné až po stredné školy vrátane školských zariadení a má výrazný environmentálny podtext.


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ZVOLILO NOVÚ ZÁSTUPKYŇU PRIMÁTORA
1.4.2008

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ZVOLILO NOVÚ ZÁSTUPKYŇU PRIMÁTORA

Dňom 1. apríla do funkcie zástupkyne primátorky mesta na mestský úrad nastupuje Ing. Viera Vienerová. Napriek tomuto dátumu a v súvislosti s tým, čo sa pri ňom traduje, nejde o prvoaprílový žart, naopak, o maximálne serióznu a vážnu záležitosť. Rozhodlo o tom mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva 13. marca po tom, čo doterajšieho viceprimátora mesta PhDr. Alexandra Koreňa na vlastnú žiadosť poslanci MsZ z tohto postu odvolali a za novú zástupkyňu primátora mesta zvolili riaditeľku Centra sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Zaujímalo nás, s akými pocitmi a predsavzatiami Ing. Viera Vienerová nastupuje do novej funkcie.


2.3.2008

O NEMOCNICU SA STÁLE BOJUJE

Občania mesta i okolia majú v živej pamäti podpisovú akciu za zachovanie nemocnice. Ohrozenie existencie nemocnice nie je zďaleka zažehnané. Novomestskému spravodajcovi to potvrdil riaditeľ Nemocnice s poliklinikou (NsP) MUDr. Miroslav Šorf, CSc. Ak by v budúcom roku nedošlo k podpísaniu zmluvy s najväčšou zdravotnou poisťovňou, hrozí ukončenie prevádzky, t.j. zánik lôžkovej časti NsP...


OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY 745 ROKOV
2.3.2008

OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY 745 ROKOV

Naše mesto sa v tomto roku stretáva s významným jubileom - 18. marca uplynie 745 rokov odvtedy, čo uhorský panovník Belo IV. vydal listinu, v ktorej sa dokázateľne po prvý raz v histórii spomína Nové Mesto nad Váhom. Problematika prvej písomnej zmienky nebola donedávna celkom jednoznačná. Vo všeobecnosti sa za prvú písomnú zmienku o Novom Meste nepovažovala spomínaná listina z roku 1263, ale privilégium Bela IV. z roku 1253, teda dokument, ktorý by mal byť o desať rokov starší.


3.2.2008

TAK ČO, BUDE SA ŤAŽIŤ...?

„Dúfam, že nie...!!!“, odpovedám na čoraz častejšie otázky , ktoré mi kladú obyvatelia nášho, a nielen nášho, okresu. Som rád, že problematika prípadnej ťažby uránu začína rezonovať v mysliach občanov stredného Považia. Žiaľ, nie u všetkých . U niektorých dlho trvá, kým si uvedomia, aké následky pre náš región by mala prípadná ťažba uránovej rudy, nehovoriac o jej spracovávaní.


2.2.2008

SÚD OPÄŤ V MESTE

Po troch rokoch došlo spolu s ďalšími ôsmimi okresnými súdmi v SR k znovuobnoveniu Okresného súdu (OS) v Novom Meste nad Váhom. Sídli v pôvodnej budove domu štátnej správy a jeho obvod tvorí katastrálny obvod okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava.Podľa hovorcu Krajského súdu v TrenčíneR omana Tarabusa by na OS v Novom Mestenad Váhom malo pracovať 8 sudcov.


1.2.2008

UCHÁDZA SA O GRANT NA VYDANIE PUBLIKÁCIE

Mesto Nové Mesto nad Váhom sa uchádza o granty z Ministerstva kultúry SR. Jeden z nich má pokryť väčšiu časť nákladov na vydanie reprezentatívnej obrazovej publikácie o Novom Meste nad Váhom, ďalší vypracovaný projekt smeruje k získaniu grantu na Festival A. Jurkovičovej – Eurotália 2008.


1.2.2008

ZASE JE NÁS MENEJ

Tradičný pokles počtu obyvateľov nášho mesta sa potvrdil i tentoraz. Kým k 31. decembru 2006 malo 20 530 obyvateľov, na konci vlaňajška ich bolo o 139 menej - celkovo 20 391. Na tomto nepriaznivom trende sa podpísali viaceré skutočnosti: vyšší počet úmrtí ako narodení a viac odhlásení ako prihlásení sa k trvalému pobytu v našom meste.


29.1.2008

Zverejnenie zmluvy o dielo na dostavbu 3. etapy zimného štadióna 2

Zverejnenie zmluvy o dielo medzi Objednávateľom – Mesto Nové Mesto nad Váhom a Zhotoviteľom – Izotech group s.r.o. na dostavbu 3. etapy zimného štadióna so súhlasom oboch zmluvných strán.


Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok
28.1.2008

Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok

Vážení návštevníci internetovej stránky Mesta Nové Mesto nad Váhom,
nedá mi nezareagovať na príspevok v televíznych médiách i v Novom čase 24.1.2008 týkajúci sa výstavby krytého zimného štadióna v našom meste.
Nie je to po prvýkrát, keď redaktori televíznych a iných médií z poskytnutého rozhovoru vytvoria dokument, ktorý navádza televízneho diváka i čitateľa k pochybnostiam o uverejnenej veci a občana, ktorý rozhovor poskytol, stavajú do zlého svetla. V skutočnosti, akým spôsobom získavajú informácie do svojich príspevkov, sú mnohokrát v rozpore s elementárnymi pravidlami slušnosti. Prípad z 23. januára 2008 nebol výnimkou. Som presvedčený, že redaktori a pracovníci televíznych médií v tento deň hľadali v našom meste senzáciu, na ktorú však nebol dôvod. Ak sa chceli dopátrať pravdy, mali možnosť hľadať ju na iných miestach a iným spôsobom.