Život v meste

5.10.2012

Mesiac október - Úcta k starším

I v našom meste nezabúdame na jeseň našich obyvateľov a v mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty k starším organizujeme stretnutie, ktoré sa koná v MsKS / veľká sála / v Novom Meste nad Váhom pod záštitou MsO Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov v spolupráci s MsÚ dňa 13.októbra 2012 o 15,00.


Oslavy 68. výročia SNP
31.8.2012

Oslavy 68. výročia SNP

Dňa 26. 8.2012 sa konali Krajské oslavy 68. výročia SNP pri pamätníku ROH - LUBINA. Osláv sa zúčastnili poslanci národnej rady , predsatavitelia a členovia Oblastného zväzu protifašistických bojovníkov, primátori miest a starostovia obcí nielen z podjavorinského kraja, ale aj z Českej republiky.


Vyjadrenie vedenia mesta k tragickej nehode na pretekoch veteránov
13.8.2012

Vyjadrenie vedenia mesta k tragickej nehode na pretekoch veteránov

Vedenie mesta Nové Mesto nad Váhom vyjadruje úprimnú ľútosť nad tragickou udalosťou, ktorá sa stala počas tréningových jázd na 12. ročníku Majstrovstiev Európy oldtimerov poriadaných v našom meste.


Stavanie mája
2.5.2012

Stavanie mája

Stavanie májov patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku. V noci pred 1. májom ich stavali mládenci svojim dievčatám. Zvyčajne to bola borovica, ktorá sa ozdobila stužkami.


Môj názor - Názor primátora
9.2.2012

Môj názor - Názor primátora

úplne súhlasím s názorom, myšlienkami a slovami Ministerskej predsedníčky Austrália pani Júlie Gillardovej a obdivujem jej odvahu ich takto verejne prezentovať .


Zrušenie miest na trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel v sídliskách mesta  Nové Mesto nad Váhom
5.1.2012

Zrušenie miest na trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel v sídliskách mesta Nové Mesto nad Váhom

Na základe platného Všeobecného záväzného nariadenia mesta číslo 5/2011, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 13.12.2011 sa zrušila miestna daň za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel v sídliskách mesta s platnosťou od 1.1.2012.


JE TU NOVÝ ROK
3.1.2012

JE TU NOVÝ ROK

Panta rei – všetko plynie. Niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie myšlienky gréckeho filozofa Herakleitosa ako teraz, na prahu nového kalendárneho roka. Vstupujeme doň s vierou, že bude lepší a krajší ako predchádzajúci rok, ktorý sa práve skončil.


Karneval na ľade
19.12.2011

Karneval na ľade

5. januára 2012 od 14.00 do 16.00 hod. sa na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom uskutoční tradičný karneval na ľade. Príďte si spríjemniť prázdninové dni a zabaviť sa. Na najkrajšie masky čakajú ceny a sladkosti.


Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov
30.11.2011

Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov

Na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra o 16,00 h bude na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom sprístupnený novomestský betlehem. Tradičné podujatie bude sprevádzať jedna nie každodenná udalosť.


Získajte vianočný grant pre svoj vianočný projekt
16.11.2011

Získajte vianočný grant pre svoj vianočný projekt

Prihláste svoje projekty s vianočnou a predvianočnou tematikou do grantového kola Trenčianskej nadácie VIANOCE 2011. Jeho uzávierka je 25. novembra 2011. Podmienky získania grantu a formulár žiadosti si stiahnite na www.trencianskanadacia.sk, alebo vyžiadajte mailom: tnn@trencianskanadacia.sk.


Návrh zmien financovania samosprávy
10.10.2011

Návrh zmien financovania samosprávy

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s obsahom listu p. predsedu Združenia miest a obcí Slovenska p. Jozefa Dvonča, ktorý sa bezprostredne dotýka financovania miest a obcí v roku 2012 a v rokoch nasledujúcich s negatívnym dopadom na možnosť poskytovania verejných služieb v nezmenenom množstve a kvalite pre našich občanov.


Trenčianska nadácia otvára grantové kolo pre Nové Mesto nad Váhom
30.8.2011

Trenčianska nadácia otvára grantové kolo pre Nové Mesto nad Váhom

Po takmer jedenástich rokoch fungovania a po dobrých skúsenostiach s grantovými kolami V Dubnici nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou a nakoniec v roku 2011 aj v celom trenčianskom kraji máme dobrú správu aj pre aktívnych občanov Nového Mesta nad Váhom.


Rekonštrukcia Ul. 1. mája
4.8.2011

Rekonštrukcia Ul. 1. mája

Po slávnostnom otvorení fontány vo vnútrobloku sídliska 1. mája Mesto Nové Mesto nad Váhom pokračuje v ďalšej rekonštrukcii. Najstaršie sídlisko - Ul. 1. mája dostane nový šat.


Akcia za zachovanie DETSKÉHO DOMOVA v Novom Meste nad Váhom
26.7.2011

Akcia za zachovanie DETSKÉHO DOMOVA v Novom Meste nad Váhom

Dňa 22.7.2011 sa na Námestí slobody konal míting za zachovanie Detského domova v Novom Meste nad Váhom v súčasných priestoroch. Príhovor k občanom mala zástupkyňa primátora Ing. Vienerová, ktorá ich oboznámila so stanoviskom riešenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.


Otváranie fontány vo vnútrobloku sídliska  1. mája
6.7.2011

Otváranie fontány vo vnútrobloku sídliska 1. mája

Dňa 4.7.2011 o 18,00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie fontány vo vnútrobloku sídliska 1. mája. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili obyvatelia priľahlých ulíc, predstavitelia vedenia mesta a poslanci MsZ.