Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

18.12.2019

ŽP-4622/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Alena Zelenayová, Nové Mesto nad Váhom


26.11.2019

ŽP-4489/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Peter Mego Nové Mesto nad Váhom


26.11.2019

ŽP-4432/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Ing. Michaela Hladká, Častkovce a Matúš Medveď, Brezno


14.11.2019

ŽP-4384/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Viera Tulisová, Nové Mesto nad Váhom


5.11.2019

ŽP-4285/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Základná škola, Tematínska ulica, Nové Mesto nad Váhom


30.10.2019

ŽP-4272/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Materská škola, Nové Mesto nad Váhom


29.10.2019

ŽP-4258/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Materská škola, Nové Mesto nad Váhom


28.10.2019

ŽP-4259/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Michaela Margetínová, Lubina


28.10.2019

ŽP-4257/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: FREMI- Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom


22.10.2019

ŽP-4222/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Tomáš Železník, Silvia Železníková, Nové Mesto nad Váhom