Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

29.4.2019

ŽP-2444/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Samuel Lobík, Liptovská Teplá


26.3.2019

ŽP-854/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: vlastníci bytov bytového domu Benkova 1263, Nové Mesto nad Váhom


26.3.2019

ŽP-2209/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Gabriela Lipcseyová, Bratislava


12.3.2019

ŽP-850/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Daniel Kopunec, Nové Mesto nad Váhom


11.3.2019

ŽP-894/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Igor Hrušovský, Piešťany


5.3.2019

ŽP-852/2019

Žiadosť o vydanie súhlas na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Jarmila Matiková, Nové Mesto nad Váhom


22.2.2019

ŽP-661/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s.


22.2.2019

ŽP-699/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


15.2.2019

ŽP-566/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Vladimír Popelušák, Nové Mesto nad Váhom


22.1.2019

ŽP-224/2019

Vydanie nevyhnutného opatrenia na výrub stromov.