Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

8.10.2019

ŽP-4097/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Strojstav, spol. s r.o., Prievidza


8.10.2019

ŽP-4098/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: STROJSTAV spol. s r.o., Prievidza


8.10.2019

ŽP-4096/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Eva Kučerová, Nové Mesto nad Váhom


19.9.2019

ŽP-3965/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: VITA COM BUSINESS EUROPA spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom


17.9.2019

ŽP-3950/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


12.9.2019

ŽP-3910/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom


28.8.2019

ŽP-3420/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Milena Šaturová, Nové Mesto nad Váhom.


8.8.2019

ŽP-3294/2019

Žiadosť o zmenu rozhodnutia.
Žiadateľ: RAIT s.r.o., Trnava


30.7.2019

ŽP-3247/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Peter Mastrák, Nové Mesto nad Váhom


12.7.2019

ŽP-3104/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: PPR - Peter Pálka v zastúpení STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom