Zverejňovanie

Prípady hodné osobitného zreteľaPrípady hodné osobitného zreteľa
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MDDr. Ondrejka 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MDDr. Ondrejka - 134.55 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 11.2.2022 - 150.77 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukačka 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukačka - 133.5 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - AMONREA 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - AMONREA 11.2.2022 - 136.14 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta, zámenou medzi mestom a spoločnosťou SETALIA PARK, s. r. o. 30.12.2021 Zverejnenie zámeru mesta - SETALIA PARK, s. r. o - 155.9 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22.11.2021 22.11.2021 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22-11-2021 - 139.1 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mikušík 11.10.2021 Zverejnenie zámeru mesta - Mikušík - MsZ17-2021 - 129.82 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Školudová 11.10.2021 Zverejnenie zámeru mesta - Školudová - MsZ17-2021 - 132.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecéza 14.6.2021 14.06.2021 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecéza 14.6.2021 - 133.4 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viaceri 14.6.2021 14.06.2021 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viaceri 14.6.2021 - 160.04 kB
Nastavenia cookies