Zverejňovanie

Prípady hodné osobitného zreteľaPrípady hodné osobitného zreteľa
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 - 144.96 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 - 134.38 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 1 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 1 26.8.2022 - 146.03 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Danucem 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Danucem 26.8.2022 - 160.26 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 26.8.2022 - 140.81 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 25.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 25.8.2022 - 135.46 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Aleptus 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Aleptus 13.6.2022 - 150.89 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 13.6.2022 - 166.24 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UPSVaR 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UPSVaR 13.6.2022 - 136.98 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pisklák J, Pisklák M. 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pisklák J, Pisklák M. 13.6.2022 - 137.19 kB
Nastavenia cookies