Zverejňovanie

Prípady hodné osobitného zreteľaPrípady hodné osobitného zreteľa
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR 04.09.2023 zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR - 136.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. 27.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. - 135.45 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Kongregácia školských sestier - 138.07 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry - TVK Rezidencia kamenná 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry - TVK Rezidencia kamenná - 131.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. - 132.66 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Tomancová 05.04.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Tomancová - 132.41 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita II 05.04.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita II - 134.62 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí - 151.61 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita - 132.95 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 - 135.44 kB
Nastavenia cookies