Školstvo

1.5.2014

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľov škôl na funkčné obdobie 2014 až 2019

Základná škola, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola, Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom
Základnej umeleckej školy, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom


Deň Zeme si žiaci základných a stredných škôl v Novom Meste nad Váhom opätovne pripomenú viacerými aktivitami.
15.4.2014

Deň Zeme si žiaci základných a stredných škôl v Novom Meste nad Váhom opätovne pripomenú viacerými aktivitami.

16. apríl 2014 symbolicky venujú svojmu mestu, pretože sa zapoja do aktivity Deň pre svoje mesto 2014.
24.4.2013 sa už desiatykrát stretnú súťažné družstvá žiakov ZŠ a SŠ v plaveckom bazéne „priemyslovky“ a zmerajú si sily v tradičnej plaveckej štafete.
25.4.2014 budú v galérii základnej umeleckej školy vyhlásené výsledky 9. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže Včela v prírode. Zároveň sa uskutoční vernisáž výstavy súťažných prác.


Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015
14.1.2014

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/ 2010 – VZN vo všetkých školách jednotne v dňoch 4. – 6. februára 2014 v čase od 14.00 do 17.00 hod.


Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2014/2015
14.1.2014

Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2014/2015

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ sa uskutoční od 24. do 26. februára 2014 v čase od 10.00 do 16.00 hod.


Deň Zeme – deň pre svoje mesto
17.4.2013

Deň Zeme – deň pre svoje mesto

Deň Zeme si tento rok všetky základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom pripomenú viacerými aktivitami.


Karneval na ľade
21.12.2012

Karneval na ľade

3. januára 2012 (štvrtok) od 14.00 do 16.00 hod. sa na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom uskutoční tradičný karneval na ľade. Príďte si spríjemniť prázdninové dni a zabaviť sa. Na najkrajšie masky čakajú ceny a sladkosti.


Olympijská štafeta 2012
13.6.2012

Olympijská štafeta 2012

V pondelok 11.6.2012 sa Nové Mesto nad Váhom stalo štafetovým mestom. Olympijskú štafetu smerujúcu na XXX. letné olympijské hry v Londýne privítali predstavitelia mesta.


Rozbor výsledkov testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v Novom Meste nad Váhom z matematiky a slovenského jazyka
24.5.2012

Rozbor výsledkov testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v Novom Meste nad Váhom z matematiky a slovenského jazyka

Na základe výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl spracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vypracovalo OŠMaTK MsÚ v Novom Meste nad Váhom rozbor výsledkov základných škôl v Novom Meste nad Váhom.


Deň pre svoje mesto 2012/ Vyčistime si Slovensko
15.4.2012

Deň pre svoje mesto 2012/ Vyčistime si Slovensko

Pri príležitosti Dňa Zeme a v nadväznosti na celoslovenskú akciu iniciovanú MŽP SR pod názvom Vyčistime si Slovensko vyhlásilo Mesto Nové Mesto nad Váhom výzvu pre základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom, aby sa zapojili do aktivity Deň pre svoje mesto 2012.


7.10.2011

Svetový deň učiteľov

5. októbra 2011 bolo v koncertnej sále základnej umeleckej školy pri príležitosti Svetového dňa učiteľov ocenených čestným uznaním primátora mesta za zásluhy o rozvoj školstva v Novom Meste nad Váhom 12 pedagógov, ktorých navrhli školy a školské zariadenia na území mesta.


Letné športové hry mládeže 2011
5.10.2011

Letné športové hry mládeže 2011

29. - 30.9.2011 sa v športovom areáli AFC Nové Mesto nad Váhom konali atletické preteky žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl o pohár primátora mesta Nové Mesto nad Váhom.


26.8.2011

Vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť v školskom roku 2011/ 2012

Začiatkom septembra sa opäť vydávajú žiakom základných a stredných škôl vzdelávacie poukazy, pomocou ktorých štát prispieva na financovanie záujmovej činnosti žiakov v školách a školských zariadeniach v čase mimo vyučovania.


Prázdninový tábor 2011
28.7.2011

Prázdninový tábor 2011

Deti z novomestských základných škôl sa od 16. do 23.7.2011 rekreovali v prázdninovom tábore v Belušských Slatinách, ktorý na vlastné náklady organizovalo Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s centrom voľného času už siedmykrát.


Akcia Modrá stužka
27.6.2011

Akcia Modrá stužka

Aj keď je záver školského roka spojený najmä so školskými výletmi a inými oddychovými aktivitami, novomestské školy využili tentokrát jeden deň po koncoročnej klasifikácii na prácu. Zareagovali na výzvu neziskovej organizácie ZMOS Kvapka a 23.6.2011 v rámci akcie Modrá stužka - Deň pre svoje mesto sa vrhli na upratovanie, čistenie a zber odpadu.


Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v Novom Meste nad Váhom
19.5.2011

Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v Novom Meste nad Váhom

Verejné základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom dosiahli v roku 2011 v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ lepšie výsledky ako boli priemerné výsledky ZŠ v rámci SR. Najúspešnejšou školou v obidvoch testovaných predmetoch bola ZŠ na Tematínskej ulici.

Nastavenia cookies