Školstvo

Prázdninový tábor 2011
30.3.2011

Prázdninový tábor 2011

Mesto Nové Mesto nad Váhom organizuje v spolupráci s centrom voľného času od 16.7.2011 do 23.7.2011 v Belušských Slatinách siedmy ročník letného prázdninového tábora pre deti.


Karneval na ľade
11.1.2011

Karneval na ľade

Na záver prázdnin v piatok 7.1.2011 sa uskutočnil na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom tradičný karneval na ľade, ktorý organizuje mesto v spolupráci s centrom voľného času a technickými službami mesta.


Ocenenie pedagógov pri príležitosti Svetového dňa učiteľov
8.10.2010

Ocenenie pedagógov pri príležitosti Svetového dňa učiteľov

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov sa 5.10.2010 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom konalo slávnostné zasadnutie komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsZ, na ktorom zástupkyňa primátora mesta Ing. Viera Vienerová ...


Športové hry mládeže
8.10.2010

Športové hry mládeže

V dňoch 6. a 7. októbra 2010 sa konal v športovom areále AFC v Novom Meste nad Váhom 12. ročník ľahkoatletických pretekov žiakov základných a stredných škôl o pohár primátora mesta, ktoré organizuje komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry MsZ v spolupráci so školami pod názvom Športové hry mládeže.


Prázdninový tábor 2010
26.4.2010

Prázdninový tábor 2010

Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s centrom voľného času organizuje od 24.7.2010 do 31.7.2010 už šiestykrát letný prázdninový tábor, ktorým chce podporiť žiakov základných škôl zo sociálne slabších rodín, ktorí si riadne plnia školské povinnosti, a motivovať ich k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v škole.


25.1.2010

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2010 / 2011

Riaditeľstvo Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 a podľa čl. 2 internej smernice Mesta Nové Mesto nad Váhom – MsÚ č. 757/2009 zo dňa 30.1.2009 zverejňuje po dohode so zriaďovateľom podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2010 – 2011.


15.1.2010

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2010 / 2011

sa uskutoční v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2008 – VZN vo všetkých školách jednotne v dňoch 2. – 4. februára 2010 v čase od 14.00 do 17.00 hod.


KTO CHCE REPREZENTOVAŤ MLADÝCH ĽUDÍ V OSN?
2.2.2009

KTO CHCE REPREZENTOVAŤ MLADÝCH ĽUDÍ V OSN?

Rada mládeže Slovenska (RMS) hľadá mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky, ktorý bude reprezentovať mladých ľudí na Valnom zhromaždení OSN.


VÝZVA PRE AKTÍVNYCH MLADÝCH ĽUDÍ  - EUROINKUBÁTOR
2.2.2009

VÝZVA PRE AKTÍVNYCH MLADÝCH ĽUDÍ - EUROINKUBÁTOR

V Novom Meste nad Váhom sa zakladá Klub mladých manažérov - môže sa zapojiť každý žiak 2. stupňa základnej a každý študent strednej školy.
Žiaci a študenti sa môžu podieľať na aktivitách projektu Euroinkubátor, v ktorom majú možnosť získavať počas štúdia pracovné zručnosti a tým podporovať zamestnateľnosť absolventov v budúcnosti.


Prázdninový tábor 2008
31.7.2008

Prázdninový tábor 2008

Mesto Nové Mesto nad Váhom zorganizovalo už po štvrtýkrát na vlastné náklady v spolupráci s centrom voľného času prázdninový tábor pre žiakov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a finalistov detskej speváckej súťaže Novostar 2.


6.10.2007

MESTO VZDALO HOLD PRÁCI UČITEĽOV

Práca učiteľa je dnes náročná. Bola vždy, ale v súčasnosti je učiteľský chlebíček oveľa tvrdší. O to viac teší, že naše mesto nezabúda na ľudí, ktorí svoj život zasvätili tejto profesii a pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý UNESCO vyhlásilo na 5. októbra, tých najlepších každoročne oceňuje. Nebolo to inak ani tento rok.

Nastavenia cookies