Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/13/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. 50 040 898   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/14/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. CERBEROS GYM 36118559   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/16/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Klub ťažkej atletiky GOLEM 42374421   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/33/D/OEaR 14.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. NODAM - Združenie detí a mládeže 37918095  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/35/D/OEaR 14.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Občianske združenie PREMENA 51 269 309  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 2/2024/ZZVB-OP 14.5.2024 Dohoda o zriadení vecného bremena. DM developing s.r.o. 50 389 645   
Detail Zmluva o krátkodobom nájme 7/2024/NZ-OP 14.5.2024 Nájomná zmluva č. 7/2024/NZ-OP zo dňa 03.05.2024 tvojaSHOW agency, s. r. o.   5,820.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/28/D/OEaR 13.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. RT Dance School o.z. 50 626 051  4,500.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/32/D/OEaR 13.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Cinedu o.z. 51 201 160  4,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/34/D/OEaR 13.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Profi Hasiči Nového Mesta nad Váhom 54 766 222  600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024125 13.5.2024 Odber vzoriek Zelená voda Regionálny úrad verejného zdravotníctva 610968  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024123 9.5.2024 Vŕtaná studňa - Park Petra Matejku VRTY, s.r.o. 45393273  10,867.20 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/31/D/OEaR 9.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Bilingválne slovensko - španielske gymnázium 37 918 869  500.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1/2024/KZ-OP 9.5.2024 Zmluva o prevode vlastníckeho práva. Revinvest, s.r.o. 46 324 127   
Detail Objednávka vyšlá 2024124 9.5.2024 fut.ihrisko AFC Považan KOSENIE 1 s.r.o. 47 243 643  2,052.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/12/D/OEaR 7.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom 34 005 668   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/4/D/OEaR 7.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom 34 005 668   
Detail Zmluva o dielo 4/2024/RPMVO 6.5.2024 dielo spočívajúce v dodávke 1 Smart Kiosku Galileo Galileo Corporation s.r.o. 47192941  10,171.00 EUR 
Detail Zmluva Servisná 5/2024/RPMVO 6.5.2024 poskytovanie služieb servisu produktu Smart Kiosk Galileo Galileo Corporation s.r.o. 47192941   
Detail Objednávka vyšlá 2024122 6.5.2024 Doplnenie modulu "Kalendár akcií" na webovú stránku Netix Solutions, s.r.o. 43783627  240.00 EUR 
Nastavenia cookies