Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024149 30.5.2024 zabezpečenie zdravotnej služby počas jarmoku 13 -14.9.2024 Ako zachrániť život s.r.o. 53065131  940.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024150 30.5.2024 Školenie QGIS SKYMOVE s.r.o. 51442558  1,752.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024151 30.5.2024 Realizácia reštaurovania analytickej prezentácie historickej vrstvy na nárožnom kvádrovaní... Restau.Art 47669951  2,400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024152 30.5.2024 Nákupo softvéru Microsoft Office 2021 Pro Plus SK
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  79.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 4/2024/OV 29.5.2024 Predmet zákazky Renovácia fasády objektu – kultúrnej pamiatky "Nádašdyovec" SPIRS s.r.o 53747259   
Detail Zmluva Iná 03/2024/OV 29.5.2024 realizácia 1. etapy archeologického výskumu v rámci stavebnej akcie:
"HROMADNÉ GARÁŽE -...
Trenčianske múzeum v Trenčíne 34059199  2,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024146 27.5.2024 Realizácia výroby dodávky a montáže interiérových okenných výplní v Klientskom centre a... Ľudmila Olašová - bytové a odevné doplnky 41973437  4,005.20 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/38/D/OEaR 27.5.2024 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom Ateliér nápadov o.z. 42 278 511  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024139 23.5.2024 výstroj MsP Stanislava Kollárová 46624236  593.76 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve 4 k z. 16/2007 23.5.2024 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 16/2007 zo dňa 13.06.2007 euroAWK, spol. s r. o.   155.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024140 23.5.2024 Vypracovanie "Projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia jestvujúcej nástupnej plochy na ul.... PVB-ds,s.r.o. 54 332 079  540.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024142 23.5.2024 Vlajky SR - voľby do EU parlamentu 2024. Vlajky.EU s.r.o. 28511042  202.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024143 23.5.2024 Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  40.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024144 23.5.2024 Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  130.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024145 23.5.2024 Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  130.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024133 22.5.2024 Nákup zbraní na MsP Peter Milata ZBRANE - STRELIVO 34548548  4,345.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024134 22.5.2024 Výstroj MsP SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685  370.92 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve 1 k z. 15/29/2006 22.5.2024 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/29/2006 zo dňa 30.10.2006 Emília Urbanová   60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024135 22.5.2024 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Eva Kušnírová   180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024136 22.5.2024 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Eva Kušnírová   180.00 EUR 
Nastavenia cookies