Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1020010959 24.1.2020 Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 13012020 24.1.2020 Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu - seminár - Mgr.... KANTORKA, n.o. 45740313  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801536 24.1.2020 Benzín 12/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  31,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1512020 24.1.2020 Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve - školenie - Ing. Trúsik Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201900010 24.1.2020 Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 SOZA 178454  -288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801535 24.1.2020 Benzín - 12/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  172,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 505620014 24.1.2020 Záloha plynu 1/2020 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511320013 24.1.2020 Záloha elektriny - 1/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511220011 24.1.2020 Záloha elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 ELGAS, sro 36314242  428,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200200027 24.1.2020 Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2020 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1810501141 24.1.2020 Pridelené frekvencie na rok 2020 - MsP Odbor správy frekvenčného spektra 42355818  18,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017004 24.1.2020 Elektronická komunikačná služba - 1/2020 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017005 24.1.2020 Prenájom optickej siete 1/2020 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Zmluva o dielo 03/2019 22.1.2020 Prestavba objektu na bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ul.... IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  1 339 514,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020008 21.1.2020 Ozvučenie v spoločenskej sále - Charitatívny ples január 2020 Ing. Ľubomír Madro 40270343  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1402019 14.1.2020 Dodanie a montáž podružných vodomerov - objekt na Námestí slobody 2/2 INPRA s.r.o. 46520244  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190499 14.1.2020 Vodárenské práce - byt na Nám. slobosy 22/24 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3319718 14.1.2020 Prístup na informačný portál r. 2020 - www.ebts.besoft.sk BE-SOFT a.s. 36191337  354,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1222019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 214,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1232019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  610,11 EUR