Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zápisnica č.3-2023-KŠMŠ - 23.5.2023 29.05.2023 Zápisnica č.3-2023-KŠMŠ - 23.5.2023 - 278.11 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 31.5.2023 (streda) o 15:00hod v klubovni MsKS 23.05.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 31.5.2023 - 119.9 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 01.06.2023 (štvrtok) o 13:15 hod v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 19.05.2023 Pozvanka KRB - 01.06.2023 - 163.63 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 01. júna 2023 19.05.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 01.06.2023 - 142.51 kB
Zápisnica č.4-2023-KOŽP - 04.05.2023 18.05.2023 Zápisnica č.4-2023-KOŽP - 04.05.2023 - 133.76 kB
Zápisnica č.3-2023-KRB - 18.04.2023 15.05.2023 Zápisnica č.3-2023-KRB - 18.04.2023 - 195.57 kB
Zápisnica č.3-2023-KOŽP - 20.04.2023 09.05.2023 Zápisnica č.3-2023-KOŽP - 20.04.2023 - 186.46 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - dňa 23. mája 2023 05.05.2023 Pozvánka na školskú komisiu 23.5.23 - 147.9 kB
Zápisnica z 3. zasadnutia poslancov MsZ dňa 25. apríla 2023 05.05.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia poslancov MsZ dňa 25. apríla 2023 - 358.79 kB
Hlasovania z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. apríla 2023 03.05.2023 Hlasovanie 3. MsZ 2023 - 330.1 kB
Uznesenia z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. apríla 2023 02.05.2023 Uznesenia z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. apríla 2023 - 228.88 kB
Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 28.04.2023 Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 150.24 kB
Dodatok č.11 VZN mesta č. 1/98 aktualizácia č.13 ÚPN SÚ 28.04.2023 Dodatok č.11 VZN mesta č. 1-98_ZaD13 - 431.07 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie cestovného ruchu - dňa 3. mája 2023 28.04.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KCR - 03.05.2023 - 151.35 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 4. mája 2023 28.04.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 04.05.2023 - 139.8 kB
zápisnica č.2-2023-KVRM - 05.04.2023 21.04.2023 zápisnica č.2-2023-KVRM - 05.04.2023_Redigované - 35.33 MB
Zápisnica č.2-2023-KKSV - 29.3.2023 21.04.2023 Zápisnica č.2-2023-KKSV - 29.3.2023 - 104.16 kB
Zápisnica č.3-2023-KSZ - 28.03.2023 19.04.2023 Zápisnica č.3-2023-KSZ - 28.03.2023 - 138.95 kB
Zápisnica č.2-2023-KFSM - 12.4.2023 14.04.2023 Zápisnica č.2-2023-KFSM - 12.4.2023 - 277.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 20. apríla 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 12.04.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 20.04.2023 - 143.83 kB
Nastavenia cookies