Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti 33/2019/MsKS 9.9.2019 vystúpenie DH Bučkovanka v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2019“ v Novom Meste nad... BUČKOVANKA dychová hudba 35593105  550,00 EUR 
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti 34/2019/MsKS 9.9.2019 vystúpenie DH Maguranka z Kanianky v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2019“ v Novom Meste... DH Maguranka z Kanianky 0629570  400,00 EUR 
Detail Zmluva o budúcej zmluve 1/2019/ZBZ-VB-OPSM 6.9.2019 o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35 793 783   
Detail Zmluva Kúpna 14/2019/OV 5.9.2019 Komunálne vozidlo č.2 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami pre... KOBIT- SK, s.r.o. 31 641 440   172 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019201 4.9.2019 čistenie kanalizácie ZOS Miroslav Súrovský 43 949 665  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019197 28.8.2019 kladenie vencov - 75.výročie SNP - 28.8.2019 Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019198 28.8.2019 spevácky zbor Cantabile - 75.výročie SNP - 28.8.2019 Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 13/2019/OV 27.8.2019 Dodanie stroja na úpravu ľadu pre Technické služby mesta v Novom Meste nad Váhom B.R.A.Company s.r.o. 46006001  142 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019196 22.8.2019 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  7 087,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019192 21.8.2019 Kontrola a servis PS oprávnenou osobou v objektoch :
MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom...
Vladimír Kopún 37025988  445,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019193 21.8.2019 Catering dňa 15.8.2019 - otvorenie sýpky a sobášnej siene DAILY - REST Štefánia Kukanová 33813680  390,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019194 21.8.2019 Objedávame u Vás ozvučenie akcie - otvorenie sýpky a sobášnej siene dňa 15.8.2019 Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019195 21.8.2019 Objednávame u Vás tlač plagátov - Jarmok 2019, otvorenie sýpky EASY - PRINT SK, s.r.o. 46711929  267,40 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 6/2019/ZZVB-OPSM 21.8.2019 uzatvárajú zmluvu o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 36 361 518  5 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019190 20.8.2019 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Elena Trnková   200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019191 20.8.2019 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Elena Trnková   200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019016 20.8.2019 Stavebné práce - odstavné plochy Ul. kpt. Nálepku, žľaby ul. Dubčeka, parkovisko ul.... NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť 34148159  5 165,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 191171 20.8.2019 Dlažba sivá, obrubníky, palety - SPP nová ulica ROPSPOL a.s. 36306886  823,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 201911 20.8.2019 Dodávka a pokládka trávnikových kobercov - areál sýpky a sobášky Záhradky s.r.o. 51751500  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190248 20.8.2019 Celoplošné pódium za rečnícky pult - Sobášna sieň Tilia v.o.s. 34115668  348,00 EUR