Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia



Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum Príloha
Dodatok č.3 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov11.9.2019Stiahnuť- 189.54 kB
Dodatok č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov20.6.2019Stiahnuť- 122.46 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta19.6.2019Stiahnuť- 139.66 kB
VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste2.5.2019Stiahnuť- 198.79 kB
Dodatok č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.2.2019Stiahnuť- 374.03 kB
VZN č. 1/2019 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku27.2.2019Stiahnuť- 236.74 kB
VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 21.11.2018Stiahnuť- 156.21 kB
VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 21.11.2018Stiahnuť- 470.73 kB
VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/427.6.2018Stiahnuť- 154.74 kB
VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku27.6.2018Stiahnuť- 146.81 kB
Nastavenia cookies