Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 05.05.2022 Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 153.02 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov 06.04.2022 dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov - 78.57 kB
VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 14.03.2022 VZN č. 1_ 2022 o určení výšky FP na žiaka - 164.88 kB
Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 10.12.2021 Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 113.94 kB
Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 10.12.2021 Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 198.25 kB
Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 10.12.2021 Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 114.68 kB
Dodatok č. 10 k VZN 1/98 po zmenách a doplnkoch č.12 územného plánu mesta 11.11.2021 dodatok č.10 k VZN 1-98 po ZaD č. 12 - UPN - 790.67 kB
VZN č.3-2021 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 08.09.2021 VZN č.3-2021 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 111.13 kB
Dodatok č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 144.05 kB
Dodatok č.4 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 153.08 kB
Nastavenia cookies