Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č.3-2021 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 08.09.2021 VZN č.3-2021 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 111.13 kB
Dodatok č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN č.3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 144.05 kB
Dodatok č.4 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 01.07.2021 Dodatok č. 4 k VZN 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 153.08 kB
Dodatok č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 17.05.2021 Dodatok č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 219.16 kB
Dodatok č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 17.05.2021 Dodatok č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 240.74 kB
VZN č. 2-2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 13.05.2021 VZN č. 2-2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 181.41 kB
Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 10.05.2021 Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - 127.19 kB
Dodatok č. 4 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 30.04.2021 dodatok č. 4 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 113.93 kB
VZN č. 1/2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 12.03.2021 VZN č. 1/2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom - 486.21 kB
Dodatok č. 7 k VZN 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 09.12.2020 Dodatok č. 7 k VZN č. 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka - 188.72 kB
Nastavenia cookies