Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
Dodatok č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 17.05.2021 Dodatok č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 219.16 kB
Dodatok č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 17.05.2021 Dodatok č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 240.74 kB
VZN č. 2-2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 13.05.2021 VZN č. 2-2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 181.41 kB
Dodatok č. 4 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 30.04.2021 dodatok č. 4 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 113.93 kB
VZN č. 1/2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 12.03.2021 VZN č. 1/2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom - 486.21 kB
Dodatok č. 7 k VZN 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 09.12.2020 Dodatok č. 7 k VZN č. 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka - 188.72 kB
Dodatok č. 3 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 09.12.2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach - 127.58 kB
Dodatok č.7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 09.12.2020 Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 129.25 kB
Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 09.12.2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 115.09 kB
Dodatok č. 6 k VZN 8/2018 -o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 10.09.2020 Dodatok č. 6 k VZN 8-2018 - 166.12 kB
Nastavenia cookies