Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
Dodatok č. 3 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 09.12.2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach - 127.58 kB
Dodatok č.7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 09.12.2020 Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 129.25 kB
Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 09.12.2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 115.09 kB
Dodatok č. 6 k VZN 8/2018 -o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 10.09.2020 Dodatok č. 6 k VZN 8-2018 - 166.12 kB
VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 08.07.2020 VZN 1-2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 142.75 kB
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 08.07.2020 Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 115.17 kB
Dodatok č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 08.07.2020 Dodatok č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 372.52 kB
Dodatok č.1 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 29.05.2020 dodatok č.1 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 144.04 kB
Dodatok č. 2 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach 29.05.2020 dodatok č. 2 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 183.89 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 29.05.2020 dodatok č. 1 k VZN č. 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte - 145.04 kB
Nastavenia cookies