Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zápisnica č.6-2021-KOŽP - 04.11.2021 02.12.2021 Zápisnica č.6-2021-KOŽP - 04.11.2021 - 170.11 kB
Zápisnica č.7-2021-KFSM - 24.11.2021 01.12.2021 Zápisnica č.7-2021-KFSM - 24.11.2021 - 236.85 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.11.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 18.11.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 23.11.2021 - 76.7 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 24.11.2021 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 16.11.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 24.11.2021 - 109.18 kB
Dodatok č. 10 k VZN 1/98 po zmenách a doplnkoch č.12 územného plánu mesta 11.11.2021 dodatok č.10 k VZN 1-98 po ZaD č. 12 - UPN - 790.67 kB
Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. októbra 2021 08.11.2021 Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. októbra 2021 - 306.97 kB
Zápisnica č.2-2021-KKSV - 29.9.2021 04.11.2021 Zápisnica č.2-2021-KKSV - 29.9.2021 - 442.66 kB
Zápisnica č.5-2021-KOŽP - 07.10.2021 04.11.2021 Zápisnica č.5-2021-KOŽP - 07.10.2021 - 170.7 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 11.11.2021 /štvrtok/ o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 /1. poschodie v novej prístavbe/ 03.11.2021 Pozvanka KRB - 11.11.2021 - 162.78 kB
Zápisnica č.7-2021-KRB - 12.10.2021 02.11.2021 Zápisnica č.7-2021-KRB - 12.10.2021 - 182.87 kB
Hlasovania zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. októbra 2021 02.11.2021 Hlasovania zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. októbra 2021 - 223.7 kB
17. zasadnutie MsZ zo dňa 26. októbra 2021 02.11.2021
Uznesenia zo 17. zasadnutia MsZ, konaného dňa 26.októbra 2021 02.11.2021 Uznesenia zo 17. zasadnutia MsZ, konaného dňa 26.októbra 2021 - 294.07 kB
Zápisnica č.6-2021-KRB - 14.9.2021 29.10.2021 Zápisnica č.6-2021-KRB - 14.9.2021 - 162.59 kB
Zápisnica č.5-2021-KRB - 2.9.2021 29.10.2021 Zápisnica č.5-2021-KRB - 2.9.2021 - 207.96 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 04. novembra 2021 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 27.10.2021 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 4.11.2021 - 146.84 kB
Zápisnica č.6-2021-KFSM - 13.10.2021 14.10.2021 Zápisnica č.6-2021-KFSM - 13.10.2021 - 216.62 kB
Materiály k prerokovaniu na 17. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. októbra 2021 11.10.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 13.10.2021 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 06.10.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 5.10.2021 - 103.34 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 12.10.2021 /utorok/ o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 254 /veľká zasadačka/ 05.10.2021 Pozvánka KRB - 12.10.2021 - 166.33 kB
Nastavenia cookies