Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum Príloha
2. zasadnutie MsZ zo dňa 21.februára 202314.2.2023
Zápisnica č.1-2023-KBVP - 2023 02. 07.13.2.2023Stiahnuť- 99.91 kB
Zápisnica č.1-2023-KFSM - 8.2.202310.2.2023Stiahnuť- 240.49 kB
Zápisnica č.1-2023-KŠMŠ - 2.2.20239.2.2023Stiahnuť- 178.58 kB
Zápisnica č.1-2023-KSZ - 24.01.20237.2.2023Stiahnuť- 139.61 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 08.02.2023 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.1.2.2023Stiahnuť- 104.21 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - dňa 7.2.2023 (utorok) o 16:00 hod. v zasadačke Mestského zastupiteľstva, v budove Mestskej polície, Palkovičova 427.1.2023Stiahnuť- 145.96 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 31.01.2023 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 24525.1.2023Stiahnuť- 166.04 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 26. januára 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)15.1.2023Stiahnuť- 176.95 kB
Dodatok č.8 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady2.1.2023Stiahnuť- 133.26 kB
Zápisnica z 1. zasadnutia poslancov MsZ dňa 13. decembra 202227.12.2022Stiahnuť- 265.04 kB
Dodatok č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb19.12.2022Stiahnuť- 192.3 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom19.12.2022Stiahnuť- 235.2 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. decembra 202219.12.2022Stiahnuť- 239.82 kB
Hlasovania z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. decembra 202214.12.2022Stiahnuť- 252.81 kB
Zápisnica č.3-2022-KVRM - 29.09.202212.12.2022Stiahnuť- 233.38 kB
Materiály k prerokovaniu na 1. zasadnutí poslancov MsZ dňa 13. decembra 20225.12.2022
1. zasadnutie MsZ zo dňa 13.decembra 20225.12.2022
Hlasovania z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. novembra 20221.12.2022Stiahnuť- 141.5 kB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia poslancov MsZ dňa 25. novembra 20221.12.2022Stiahnuť- 189.86 kB
Nastavenia cookies