Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zápisnica č.8-2020-KRB - 24.11.2020 07.12.2020 Zápisnica č.8-2020-KRB - 24.11.2020 - 169.22 kB
Zápisnica č.4-2020-KŠMŠ - 1.12.2020 03.12.2020 Zápisnica č.4-2020-KŠMŠ - 1.12.2020 - 124.41 kB
Zápisnica č.6-2020-KFSM - 25.11.2020 03.12.2020 Zápisnica č.6-2020-KFSM - 25.11.2020 - 244.79 kB
Pozvanka na žrebovanie bytov - KRB - 3.12.2020 24.11.2020 Pozvanka na žrebovanie bytov - KRB - 3.12.2020 - 144.77 kB
Zápisnica č.7-2020-KRB - 12.11.2020 20.11.2020 Zápisnica č.7-2020-KRB - 12.11.2020 - 165.02 kB
Materiály k prerokovaniu na 12. zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. decembra 2020 20.11.2020
12. zasadnutie MsZ zo dňa 8. decembra 2020 20.11.2020
Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2020 19.11.2020 Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2020 - 351.55 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 24.11.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 16.11.2020 Pozvanka KRB - 24.11.2020 - 165.43 kB
Zápisnica č.4-2020-KDRM - 13.10.2020 16.11.2020 Zápisnica č.4-2020-KDRM - 13.10.2020 - 176.19 kB
Územný plán mesta 12.11.2020
Program rozvoja bývania 12.11.2020 Program rozvoja byvania mesta Nové Mesto nad Váhom.pdf - 1.47 MB
Komunitný plán sociálnych služieb mesta 12.11.2020 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Mesto nad Váhom pre roky 2016-2023 - 502.33 kB
Strategia rozvoja cestovného ruchu 12.11.2020 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Novom Meste nad Váhom s napojením na okolitý región - 1.57 MB
Koncepcia rozvoja športu 12.11.2020 Koncepcia rozvoja športu v Novom Meste nad Váhom - 15.64 MB
Program odpadového hospodárstva 12.11.2020 Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 - 1.96 MB
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 12.11.2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 2016-2023 - 2.53 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 12.11.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 05.11.2020 Pozvanka KRB - 12.11.2020 - 166.76 kB
Novomestský spravodajca 10-2020 05.11.2020 Novomestský spravodajca 10-2020 - 4.27 MB
Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 30.10.2020 Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 - 178.39 kB