Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 4. 12. 2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 02.12.2019 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 4.12.2019 - 100.62 kB
Zápisnica č.10-2019-KSZ - 19.11.2019 29.11.2019 Zápisnica č.10-2019-KSZ - 19.11.2019 - 144.01 kB
Zápisnica z 05. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 29.11.2019 Zápisnica z 05. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 - 327.64 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ4 - 26.11.2019 29.11.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ4 - 26.11.2019 - 955.47 kB
Zápisnica č.6-2019-KFSM - 22.11.2019 26.11.2019 Zápisnica č.6-2019-KFSM - 22.11.2019 - 190.78 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 3.12.2019 (utorok) o 14.00 hod. v čitárni Základnej školy, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom (IV.ZŠ) 26.11.2019 KŠMŠ pozvánka č. 7 2019 - 75.89 kB
Materiály k prerokovaniu na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2019 17.11.2019
6. zasadnutie MsZ zo dňa 10. decembra 2019 17.11.2019
Zápisnica č.2019/02/MČ1 - 14.11.2019 15.11.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ1 - 14.11.2019 - 1.6 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 22.11.2019 (piatok) o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 15.11.2019 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 22.11.2019 - 137.84 kB
Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 13.11.2019 Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 - 230.78 kB
Novomestský spravodajca 10-2019 12.11.2019 Novomestský spravodajca 10-2019 - 2.48 MB
Novomestský spravodajca 09-2019 12.11.2019 Novomestský spravodajca 09-2019 - 2.01 MB
Zápisnica č. 3-2019-KSON - 24.07.2019 12.11.2019 Zápisnica č. 3-2019-KSON - 24.07.2019 - 137.15 kB
Zápisnica č. 2-2019-KSON - 08.04.2019 11.11.2019 Zápisnica č. 2-2019-KSON - 08.04.2019 - 136.36 kB
Zápisnica č. 1-2019-KSON - 23.01.2019 11.11.2019 Zápisnica č. 1-2019-KSON - 23.01.2019 - 134.22 kB
Zápisnica č.7-2019-KRB - 17.10.2019 06.11.2019 Zápisnica č.7-2019-KRB - 17.10.2019 - 205.52 kB
Hlasovania z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 05.11.2019 Hlasovania z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 - 319.5 kB
Zápisnica č.9-2019-KSZ - 22.10.2019 05.11.2019 Zápisnica č.9-2019-KSZ - 22.10.2019 - 148.61 kB
VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 04.11.2019 VZN č. 3-2019 o miestnom poplatku za rozvoj - 174.98 kB