Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.mája 2018 28.05.2018 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.mája 2018 - 221.54 kB
Zápisnica č.3/2018/KSON - 24.05.2018 24.05.2018 Zápisnica č.3/2018/KSON - 24.05.2018 - 150.48 kB
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.mája 2018 15.05.2018
Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.mája 2018 15.05.2018
Zápisnica č.4/2018/KOŽP - 12.04.2018 15.05.2018 Zápisnica č.4/2018/KOŽP - 12.04.2018 - 230.86 kB
Zápisnica z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24. apríla 2018 11.05.2018
mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 10. mája 2018 07.05.2018
Zápisnica č.2018/01/MČ2 - 3.5.2018 03.05.2018 Zápisnica č.2018/01/MČ2 - 3.5.2018 - 141.08 kB
Zápisnica č.2/2018/KVRM - 26.4.2018 03.05.2018 Zápisnica č.2/2018/KVRM - 26.4.2018 - 322.44 kB
Novomestský spravodajca 04-2018 03.05.2018
Hlasovania z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.apríla 2018 02.05.2018
Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.apríla 2018 02.05.2018
VZN č. 5/2018 o zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom 26.04.2018
VZN č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území 26.04.2018
VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 26.04.2018
VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 26.04.2018
Zápisnica č.2/2018/KFSM - 10.04.2018 12.04.2018 Zápisnica č.2-2018-KFSM - 10.04.2018 - 206.03 kB
Novomestský spravodajca 03-2018 10.04.2018
Materiály k prerokovaniu na 20. zasadnutie MsZ konané dňa 24. apríla 2018 05.04.2018
20. zasadnutie MsZ zo dňa 24. apríla 2018 05.04.2018