Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Materiály k prerokovaniu na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. septembra 2019 26.08.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 5.9.2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 26.08.2019 KŠMŠ pozvánka č. 5 - 103.64 kB
Novomestský spravodajca 07-08-2019 18.08.2019 Novomestský spravodajca 07-08-2019 - 2.51 MB
Novomestský spravodajca 06-2019 18.08.2019 Novomestský spravodajca 06-2019 - 1.81 MB
Novomestský spravodajca 05-2019 18.08.2019 Novomestský spravodajca 05-2019 - 3.07 MB
Zápisnica č.5-2019-KOŽP - 20.06.2019 16.07.2019 Zápisnica č.5-2019-KOŽP - 20.06.2019 - 204.05 kB
Zápisnica z 03. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 04.07.2019 Zápisnica z 03. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 - 388.8 kB
Hlasovania z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 03.07.2019
Zápisnica č.5-2019-KRB - 13.06.2019 02.07.2019 Zápisnica č.5-2019-KRB - 13.06.2019 - 215.68 kB
Zápisnica č.1-2019-KOVZ - 20.6.2019 01.07.2019 Zápisnica č.1-2019-KOVZ - 20.6.2019 - 252.12 kB
Zápisnica č.5/2019/KKSV - 26.6.2019 28.06.2019 Zápisnica č.5-2019-KKSV - 26.6.2019 - 125.73 kB
Zápisnica č.4-2019-KDRM - 11.6.2019 27.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KDRM - 11.6.2019 - 177.81 kB
Zápisnica č.4/2019/KKSV - 15.5.2019 24.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KKaSV - 15.5.2019 - 117.86 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ1 - 13.5.2019 24.06.2019 zápisnica č.2019-01-MČ1 13.5.2019 - 52.49 kB
Zápisnica č.4-2019-KRB - 21.05.2019 20.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KRB - 21.05.2019 - 177.76 kB
Dodatok č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 20.06.2019 Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 122.46 kB
Uznesenia z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 19.06.2019 Uznesenia z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 - 279.15 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 19.06.2019 Dodatok č.1 k VZN 1/2018 o podnikateľskej činnosti - 139.66 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ7 - 28.5.2019 18.06.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ7 - 28.5.2019 - 415.05 kB
Zápisnica č.3-2019-KFSM - 05.06.2019 14.06.2019 Zápisnica č.3-2019-KFSM - 05.06.2019 - 221.4 kB