Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 10.02.2022 (štvrtok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 01.02.2022 Pozvanka KRB - 10.02.2022 - 163.13 kB
Hlasovania z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 28.01.2022 Hlasovania z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 - 173.98 kB
Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 28.01.2022 Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. januára 2022 - 153.65 kB
Zápisnica z 19. zasadnutia poslancov MsZ dňa 18. januára 2022 28.01.2022 Zápisnica z 19. zasadnutia poslancov MsZ dňa 18. januára 2022 - 249.96 kB
19. zasadnutie MsZ zo dňa 18. januára 2022 28.01.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 1.2.2022 24.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 1.2.2022 - 77.66 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 21.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 - 116.88 kB
Zápisnica č.4-2021-KVRM - 21.10.2021 18.01.2022 Zápisnica č.4-2021-KVRM - 21.10.2021 - 187.46 kB
Materiály k prerokovaniu na 19. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. januára 2022 30.12.2021
Zápisnica č.7-2021-KRB - 11.11.2021 20.12.2021 Zápisnica č.7-2021-KRB - 11.11.2021 - 168.44 kB
Zápisnica z 18. zasadnutia poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 20.12.2021 Zápisnica z 18. zasadnutia poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 - 371.21 kB
Zápisnica č.5-2021-KŠMŠ - 23.11.2021 13.12.2021 Zápisnica č.5-2021-KŠMŠ - 23.11.2021 - 166.02 kB
Zápisnica č.2-2021-KDRM - 12.10.2021 13.12.2021 Zápisnica č.2-2021-KDRM - 12.10.2021 - 194.49 kB
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 10.12.2021 Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 - 283.18 kB
Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 10.12.2021 Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 113.94 kB
Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 10.12.2021 Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 198.25 kB
Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 10.12.2021 Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 114.68 kB
Hlasovania z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 08.12.2021 Hlasovania z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 - 236.62 kB
Materiály k prerokovaniu na 18. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 08.12.2021
18. zasadnutie MsZ zo dňa 7. decembra 2021 08.12.2021
Nastavenia cookies