Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.01.2021 Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 342.47 kB
Novomestský spravodajca 12-2020 11.01.2021 Novomestský spravodajca 12-2020 - 3.22 MB
Vyhodnotenie činnosti komisie KOŽP za rok 2020 08.01.2021 Vyhodnotenie činnosti komisie KOŽP za rok 2020 - 164.99 kB
Zápisnica č.6-2020-KOŽP - 03.12.2020 08.01.2021 Zápisnica č.6-2020-KOŽP - 03.12.2020 - 198.18 kB
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 08.01.2021 Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 147.01 kB
Hlasovania z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 07.01.2021 Hlasovania z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 119.95 kB
Uznesenia z 03. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 07.01.2021 Uznesenia z 03. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 125.06 kB
Materiály k prerokovaniu na 3. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 5. januára 2021 30.12.2020
3. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 5. januára 2021 30.12.2020
Zápisnica č.9-2020-KRB - 03.12.2020 18.12.2020 Zápisnica č.9-2020-KRB - 03.12.2020 - 248.91 kB
Hlasovania z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.12.2020 Hlasovania z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 291.2 kB
Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.12.2020 Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 202.91 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 15.12.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 10.12.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 15.12.2020 - 110.32 kB
Novomestský spravodajca 11-2020 10.12.2020 Novomestský spravodajca 11-2020 - 3.23 MB
Dodatok č. 7 k VZN 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 09.12.2020 Dodatok č. 7 k VZN č. 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka - 188.72 kB
VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 09.12.2020 VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - 548.89 kB
Dodatok č. 3 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 09.12.2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach - 127.58 kB
Dodatok č.7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 09.12.2020 Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 129.25 kB
Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 09.12.2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 115.09 kB
Zápisnica č.2-2020-KVRM - 8.10.2020 09.12.2020 Zápisnica č.2-2020-KVRM - 8.10.2020 - 170.9 kB