Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Uznesenia z 02. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 27.01.2020 Uznesenia z 02. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 - 160.79 kB
2. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 24. januára 2020 24.01.2020
Zápisnica č.2019/02/MČ2 - 25.11.2019 24.01.2020 Zápisnica č.2019-01-MČ2 - 25.11.2019 - 366 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 22.1.2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 20.01.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 22.1.2020 - 101.02 kB
Novomestský spravodajca 12-2019 17.01.2020 Novomestský spravodajca 12-2019 - 2.55 MB
Zápisnica zo 06. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 10.01.2020 Zápisnica zo 06. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 - 381.38 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ5 - 6.12.2019 18.12.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ5 - 6.12.2019 - 284.38 kB
Uznesenia zo 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 16.12.2019 Uznesenia z 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 - 165.85 kB
Hlasovania zo 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 13.12.2019 Hlasovania z 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 - 280.63 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ6 - 28.11.2019 13.12.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ6 - 28.11.2019 - 8.5 MB
Dodatok č. 6 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 12.12.2019 Dodatok č. 6 k VZN 1-2011 - 163.06 kB
VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 12.12.2019
VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom 12.12.2019 VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 133.9 kB
Dodatok č. 6 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2019 Dodatok č. 6 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 130.94 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 12.12.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach - 169.53 kB
Dodatok č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.12.2019 Dodatok č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 210.83 kB
Zápisnica č.7-2019-KOŽP - 07.11.2019 09.12.2019 Zápisnica č.7-2019-KOŽP - 07.11.2019 - 193.82 kB
Zápisnica č. 5-2019-KSON - 21.11.2019 03.12.2019 Zápisnica č. 5-2019-KSON - 21.11.2019 - 131.8 kB
Novomestský spravodajca 11-2019 02.12.2019 Novomestský spravodajca 11-2019 - 2.91 MB
Zápisnica č.8-2019-KRB - 14.11.2019 02.12.2019 Zápisnica č.8-2019-KRB - 14.11.2019 - 194.26 kB