Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Uznesenia z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 12. apríla 2022 22.04.2022 Uznesenia z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 12. apríla 2022 - 119.44 kB
Zápisnica č.2-2022-KOŽP - 07.04.2022 21.04.2022 Zápisnica č.2-2022-KOŽP - 07.04.2022 - 141.6 kB
Hlasovania z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 12. apríla 2022 19.04.2022 Hlasovanie 11. mimoriadne MsZ 2022 - 156.61 kB
11. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 12. apríla 2022 19.04.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 20.4.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 13.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 20.4.2022 - 107.63 kB
Zápisnica č.3-2022-KSZ - 22.3.2022 07.04.2022 Zápisnica č.3-2022-KSZ - 22.3.2022 - 138.08 kB
Hlasovania z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 06.04.2022 Hlasovania z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 - 138.7 kB
Zápisnica z 10. mimoriadneho zasadnutia poslancov MsZ dňa 31. marca 2022 06.04.2022 Zápisnica z 10. mimoriadneho zasadnutia poslancov MsZ dňa 31. marca 2022 - 151.43 kB
Uznesenia z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 06.04.2022 Uznesenia z 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31. marca 2022 - 142.96 kB
10. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 31. marca 2022 06.04.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov 06.04.2022 dodatok č. 1 k VZN č. 3-2021 o určení školských obvodov - 78.57 kB
Zápisnica č.1-2022-KOŽP - 03.03.2022 30.03.2022 Zápisnica č.1-2022-KOŽP - 03.03.2022 - 255.39 kB
Pozvánka na zasadnutie výjazdovej komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07. apríla 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v areáli Zberového dvora pre separovaný a biologický odpad, Banská 1, Nové Mesto 30.03.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 7.4.2022 - 140.02 kB
Zápisnica č.2-2022-KŠMŠ - 17.3.2022 29.03.2022 Zápisnica č.2-2022-KŠMŠ - 17.3.2022 - 161.93 kB
Zápisnica č.2-2022-KSZ - 22.2.2022 18.03.2022 Zápisnica č.2-2022-KSZ - 22.2.2022 - 136.09 kB
Zápisnica č.2-2022-KKSV - 2.3.2022 17.03.2022 Zápisnica č.2-2022-KKSV - 2.3.2022 - 89.92 kB
VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 14.03.2022 VZN č. 1_ 2022 o určení výšky FP na žiaka - 164.88 kB
Zápisnica z 20. zasadnutia poslancov MsZ dňa 1. marca 2022 14.03.2022 Zápisnica z 20. zasadnutia poslancov MsZ dňa 1. marca 2022 - 343.25 kB
Zápisnica č.1-2022-KRB - 10.02.2022 11.03.2022 Zápisnica č.1-2022-KRB - 10.02.2022 - 165.58 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 17.3.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 10.03.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 17.3.2022 - 106.64 kB
Nastavenia cookies