Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 22.05.2019 Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 - 299.48 kB
Hlasovania z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 22.05.2019 Hlasovania z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 - 782.53 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ4 - 7.5.2019 20.05.2019 zápisnica č.2019-01-MČ4 - 528.37 kB
Zápisnica č.3/2019/KKSV - 13.3.2019 16.05.2019 Zápisnica č.3/2019/KKSV - 13.3.2019 - 139.59 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019
Zápisnica č.3/2019/KŠMŠ - 14.5.2019 16.05.2019 Zápisnica č.3/2019/KŠMŠ - 14.5.2019 - 208.97 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 10.05.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 - 592.21 kB
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 10.05.2019 Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 - 273.82 kB
Zápisnica č.4/2019/KSZ - 23.04.2019 07.05.2019 Zápisnica č.4-2019-KSZ - 23.04.2019 - 168.15 kB
VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 02.05.2019 VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 198.79 kB
Štatút mesta 2019 30.04.2019 Štatút mesta Nové Mesto nad Váhom platný od 30.4.2019 - 655.89 kB
Zápisnica č.4/2019/KBVP - 16.4.2019 29.04.2019 Zápisnica č.4/2019/KBVP - 16.4.2019 - 141.23 kB
Zápisnica č.3/2019-KOŽP - 04.04.2019 24.04.2019 Zápisnica č.3-2019-KOŽP - 04.04.2019 - 199.54 kB
Zápisnica č.2/2019/KFSM - 10.04.2019 17.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KFSM - 10.04.2019 - 237.98 kB
Zápisnica č.2-2019-KDRM -12.3.2019 15.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KDRM -12.3.2019 - 113.39 kB
Materiály k prerokovaniu na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 30. apríla 2019 12.04.2019
2. zasadnutie MsZ zo dňa 30. apríla 2019 12.04.2019
Zápisnica č.2-2019-KRB - 14.03.2019 09.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KRB - 14.03.2019 - 190 kB
Novomestský spravodajca 03-2019 04.04.2019 Novomestský spravodajca 03-2019 - 1.76 MB
Zápisnica č.2-2019-KVRM - 21.02.2019 02.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KVRM - 21.02.2019 - 171.96 kB