Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
7. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 27. mája 2021 31.05.2021
Zápisnica č.3-2021-KŠMŠ - 18.5.2021 31.05.2021 Zápisnica č.3-2021-KŠMŠ - 18.5.2021 - 139.89 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 3. júna 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 31.05.2021 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 03.06.2021 - 142.65 kB
Uznesenia z 07. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 31.05.2021 Uznesenia z 07. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 - 156.08 kB
Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 31.05.2021 Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 - 149.92 kB
Hlasovania zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021 31.05.2021 Hlasovanie 7. mimoriadne MsZ 27.5.2021 - 201.38 kB
Zápisnica č.1-2021-KOŽP - 6.5.2021 26.05.2021 Zápisnica č.1-2021-KOŽP - 6.5.2021 - 231.58 kB
Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 21.05.2021 Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 258.99 kB
Dodatok č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 17.05.2021 Dodatok č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 219.16 kB
Dodatok č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 17.05.2021 Dodatok č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 240.74 kB
VZN č. 2-2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 13.05.2021 VZN č. 2-2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 181.41 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 18.5.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ na Palkovičovej ulici - budova mestskej polície – 1. poschodie 12.05.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 18.5.2021 - 81.71 kB
Hlasovania zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 12.05.2021 Hlasovania zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 178.27 kB
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 12.05.2021 Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 163.31 kB
Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 10.05.2021 Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - 127.19 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 13.5.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 06.05.2021 Pozvanka KRB - 13.5.2021 - 166.61 kB
Zápisnica č.2-2021-KFSM - 28.04.2021 05.05.2021 Zápisnica č.2-2021-KFSM - 28.04.2021 - 173.84 kB
Hlasovania zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Hlasovania zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 121.92 kB
Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 139.66 kB
Uznesenia zo 06. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Uznesenia zo 06. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 113.25 kB