Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Novomestský spravodajca 04-2018 03.05.2018
Hlasovania z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.apríla 2018 02.05.2018
Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.apríla 2018 02.05.2018
VZN č. 5/2018 o zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom 26.04.2018
VZN č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území 26.04.2018
VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 26.04.2018
VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 26.04.2018
Zápisnica č.2/2018/KFSM - 10.04.2018 12.04.2018 Zápisnica č.2-2018-KFSM - 10.04.2018 - 206.03 kB
Novomestský spravodajca 03-2018 10.04.2018
Materiály k prerokovaniu na 20. zasadnutie MsZ konané dňa 24. apríla 2018 05.04.2018
20. zasadnutie MsZ zo dňa 24. apríla 2018 05.04.2018
Zápisnica č.3/2018/KOŽP - 01.03.2018 05.04.2018 Zápisnica č.3/2018/KOŽP - 01.03.2018 - 216.21 kB
Zápisnica z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.marca 2018 05.04.2018
Hlasovania z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.marca 2018 04.04.2018
Zápisnica č.2/2018/KKSV - 27.03.2018 03.04.2018 Zápisnica č.2/2018/KKSV - 27.03.2018.pdf - 289.53 kB
Zápisnica č.2/2018/KSON - 08.03.2018 14.03.2018
Správa o činnosti Výborov mestských častí za rok 2017 14.03.2018
Hodnotenie činností komisií MsZ v roku 2017 14.03.2018 Hodnotenie činností komisií MsZ v roku 2017 - 352.02 kB
Zápisnica č.2/2018/KŠMŠ - 8.3.2018 13.03.2018 Zápisnica č.2/2018/KŠMŠ - 8.3.2018 - 166.89 kB
Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.marca 2018 09.03.2018