Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
1. zasadnutie MsZ zo dňa 26. februára 2019 11.02.2019
Novomestský spravodajca 01-2019 01.02.2019 Novomestský spravodajca 01-2019 - 4.17 MB
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 25.01.2019 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 - 223.89 kB
Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 15.01.2019 Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 - 142.48 kB
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 15.01.2019 Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 - 222.92 kB
Mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 11. januára 2019 15.01.2019
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 15.01.2019 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 - 329.57 kB
Hlasovania z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 03.01.2019 Hlasovania z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 - 247.23 kB
Novomestský spravodajca 12-2018 31.12.2018 Novomestský spravodajca 12-2018 - 7.37 MB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 14.12.2018 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 - 200.27 kB
Ustanovujúce zasadnutie MsZ zo dňa 10. decembra 2018 14.12.2018
Zápisnica z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 11.12.2018 Zápisnica z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 - 228.52 kB
Novomestský spravodajca 11-2018 06.12.2018 Novomestský spravodajca 11-2018 - 3.89 MB
Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 22.11.2018 Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 - 269.69 kB
Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 21.11.2018 Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 - 1.96 MB
VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 21.11.2018 VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 156.21 kB
VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 21.11.2018 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 470.73 kB
Zápisnica č.5/2018/KFSM - 06.11.2018 13.11.2018 Zápisnica č.5/2018/KFSM - 06.11.2018 - 250.55 kB
Zápisnica č.7/2018/KŠMŠ - 5.11.2018 12.11.2018 Zápisnica č.7/2018/KŠMŠ - 5.11.2018 - 141.11 kB
Novomestský spravodajca 10-2018 05.11.2018 Novomestský spravodajca 10-2018 - 3.46 MB