Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Novomestský spravodajca 02-2021 16.03.2021 Novomestský spravodajca 02-2021 - 3.68 MB
Novomestský spravodajca 01-2021 16.03.2021 Novomestský spravodajca 01-2021 - 6.75 MB
Zápisnica č.1-2021-KFSM - 18.-24.02.2021 12.03.2021 Zápisnica č.1-2021-KFSM - 18.-24.02.2021 - 242.78 kB
Hlasovania z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 12.03.2021 Hlasovania z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 220.03 kB
VZN č. 1/2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 12.03.2021 VZN č. 1/2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom - 486.21 kB
Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 11.03.2021 Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 188.08 kB
Zápisnica č.8-2020-KBVP - 04.12.2020 08.03.2021 Zápisnica č.8-2020-KBVP - 04.12.2020 - 103.46 kB
Zápisnica č.7-2020-KBVP - 18.11.2020 08.03.2021 Zápisnica č.7-2020-KBVP - 18.11.2020 - 106.51 kB
Zápisnica č.6-2020-KBVP - 21.10.2020 08.03.2021 Zápisnica č.6-2020-KBVP - 21.10.2020 - 101.33 kB
Zápisnica č.4-2020-KBVP - 11.06.2020 08.03.2021 Zápisnica č.4-2020-KBVP - 11.06.2020 - 109.05 kB
Zápisnica č.3-2020-KBVP - 20.05.2020 08.03.2021 Zápisnica č.3-2020-KBVP - 20.05.2020 - 100.3 kB
Zápisnica č.7-2020-KSZ - 10.12.2020 02.03.2021 Zápisnica č.7-2020-KSZ - 10.12.2020 - 140.93 kB
Zápisnica č.6-2020-KSZ - 22.9.2020 02.03.2021 Zápisnica č.6-2020-KSZ - 22.9.2020 - 631.95 kB
Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 23.2.2021 26.02.2021 Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 23.2.2021 - 160.86 kB
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 24.02.2021 Zápisnica z 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 193.52 kB
Hlasovania zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 23.02.2021 Hlasovania zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 128.23 kB
Uznesenia zo 04. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 23.02.2021 Uznesenia z 04. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 127.43 kB
Materiály k prerokovaniu na 13. zasadnutie poslancov MsZ dňa 9. februára 2021 22.02.2021
13. zasadnutie MsZ zo dňa 9. marca 2021 22.02.2021
4. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 18. februára 2021 15.02.2021