Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Hlasovania zo 7. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. februára 2020 27.02.2020 Hlasovania zo 7. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. februára 2020 - 212.44 kB
Uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. februára 2020 27.02.2020 Uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. februára 2020 - 204.27 kB
Zápisnica č.1-2020-KDRM - 4.2.2020 26.02.2020 Zápisnica č.1-2020-KDRM - 4.2.2020 - 160.37 kB
Stanovisko komisie KVRM k bodu č. 2 zo zápisu č. 6/2019 26.02.2020 Stanovisko komisie k bodu č. 2 zo zápisu 6-2019 - 1.32 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 05.03. 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 26.02.2020 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 05.03. 2020 - 145.89 kB
7. zasadnutie MsZ zo dňa 25. februára 2020 26.02.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.3.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 25.02.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 10.3.2020 - 77.76 kB
Zápisnica č.1-2020-KOŽP - 06.02.2020 25.02.2020 Zápisnica č.1-2020-KOŽP - 06.02.2020 - 226.17 kB
Zápisnica č. 1-2020-KSON - 10.02.2020 17.02.2020 Zápisnica č. 1-2020-KSON - 10.02.2020 - 132.35 kB
Zápisnica č.1-2020-KFSM - 12.02.2020 14.02.2020 Zápisnica č.1-2020-KFSM - 12.02.2020 - 282.61 kB
Materiály k prerokovaniu na 7. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. februára 2020 10.02.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 12.02. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 07.02.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 12.02.2020 - 101.46 kB
Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 04.02.2020 Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 - 187.07 kB
Hlasovania z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 03.02.2020 Hlasovanie 2. mimoriadne MsZ 24.1.2020 - 205.79 kB
Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 28.1.2020 31.01.2020 Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 28.1.2020 - 215.7 kB
Zápisnica č.9-2019-KRB - 12.12.2019 31.01.2020 Zápisnica č.9-2019-KRB - 12.12.2019 - 160.58 kB
Novomestský spravodajca 01-2020 31.01.2020 Novomestský spravodajca 01-2020 - 3.59 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 06.02. 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 28.01.2020 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 06.02.2020 - 143.4 kB
Zápisnica č.1-2020-KSZ - 21.01.2020 27.01.2020 Zápisnica č.1-2020-KSZ - 21.01.2020 - 146.84 kB
Zápisnica č.1-2020 -KKaSV - 22.1.2020 27.01.2020 Zápisnica č.1-2020 -KKaSV - 22.1.2020 - 119.34 kB