Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 24.06. 2020 17.06.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 24.6.2020 - 107.2 kB
Zápisnica č. 3-2020-KSON - 10.06.2020 17.06.2020 Zápisnica č. 3-2020-KSON - 10.06.2020 - 114.98 kB
Zápisnica č.2-2020-KRB - 12.05.2020 03.06.2020 Zápisnica č.2-2020-KRB - 12.05.2020 - 175.96 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 9.6. 2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 03.06.2020 Pozvánka na zasadnutie KDRM - 9.6.2020 - 320.09 kB
Zápisnica č.3-2020-KSZ - 19.05.2020 03.06.2020 Zápisnica č.3-2020-KSZ - 19.05.2020 - 141.44 kB
Zápisnica č.2-2020-KŠMŠ - 19.5.2020 02.06.2020 Zápisnica č.2-2020-KŠMŠ - 19.5.2020 - 163.57 kB
Dodatok č.1 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 29.05.2020 dodatok č.1 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 144.04 kB
Dodatok č. 2 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach 29.05.2020 dodatok č. 2 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 183.89 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 29.05.2020 dodatok č. 1 k VZN č. 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte - 145.04 kB
Dodatok č. 5 k VZN č. 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 28.05.2020 dodatok č.5 k VZN 8-2018 - 210.15 kB
Uznesenia z 8. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. mája 2020 28.05.2020 Uznesenia z 8. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. mája 2020 - 299.34 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 4. júna 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 27.05.2020 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 4.6.2020 - 142.64 kB
Dodatok č. 5 k VZN č. 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev 27.05.2020 dodatok č. 5 k VZN č. 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev - 189.38 kB
Novomestský spravodajca 04-05-2020 25.05.2020 Novomestský spravodajca 04-05-2020 - 3.86 MB
Zápisnica č.2-2020-KFSM - 13.05.2020 25.05.2020 Zápisnica č.2-2020-KFSM - 13.05.2020 - 222.8 kB
8. zasadnutie MsZ zo dňa 26.mája 2020 12.05.2020
Materiály k prerokovaniu na 8. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. mája 2020 11.05.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 13.05. 2020 05.05.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 13.5.2020 - 111.1 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 19.5.2020 05.05.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 19.5.2020 - 109.25 kB
Zápisnica č. 2-2020-KSON - 02.04.2020 09.04.2020 Zápisnica č. 2-2020-KSON - 02.04.2020 - 177.76 kB