Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Dodatok č. 4 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 30.04.2021 dodatok č. 4 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 113.93 kB
Zápisnica č.2-2021-KŠMŠ - 13.4.2021 30.04.2021 Zápisnica č.2-2021-KŠMŠ - 13.4.2021 - 185.11 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 18.5.2021 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 29.04.2021 Pozvánka - KDRM - 18.5.2021 - 186.18 kB
6. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 30. apríla 2021 29.04.2021
Novomestský spravodajca 04-2021 29.04.2021 Novomestský spravodajca 04-2021 - 3.06 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 6. mája 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 28.04.2021 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 06.05.2021 - 157.22 kB
Materiály k prerokovaniu na 6. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 30. apríla 2021 27.04.2021
Materiály k prerokovaniu na 14. zasadnutie poslancov MsZ dňa 11. mája 2021 21.04.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 28.4. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ v budove Mestskej polície, Ul. Palkovičova 4 21.04.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 28.4.2021 - 110.44 kB
14. zasadnutie MsZ zo dňa 11. mája 2021 21.04.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 27.4.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 16.04.2021 Pozvanka KRB - 27.4.2021 - 169.64 kB
Uznesenia z 05. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Uznesenia z 05. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 118.41 kB
Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 162 kB
Hlasovania z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Hlasovania z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 127.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 15.4.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ , Ul. Palkovičova 4 (mestská polícia) v Novom Meste n/V 09.04.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 15.4.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ , Ul. Palkovičova 4 (mestská polícia) v Novom Meste n/V - 111.48 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 13.4.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 09.04.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 13.4.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 - 78.05 kB
5. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 9. apríla 2021 08.04.2021
Novomestský spravodajca 03-2021 06.04.2021 Novomestský spravodajca 03-2021 - 4.21 MB
Zápisnica č.1-2021-KSZ - 16.3.2021 31.03.2021 Zápisnica č.1-2021-KSZ - 16.3.2021 - 140.11 kB
Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 17.03.2021 Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 344.59 kB