Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zápisnica z 22. zasadnutia poslancov MsZ dňa 28. júna 2022 11.07.2022 Zápisnica z 22. zasadnutia poslancov MsZ dňa 28. júna 2022 - 257.62 kB
22. zasadnutie MsZ zo dňa 28.6.2022 06.07.2022
Hlasovania z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 28. júna 2022 06.07.2022 Hlasovanie 22. MsZ 2022 - 252.46 kB
Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 28. júna 2022 06.07.2022 Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 28. júna 2022 - 422.63 kB
Zápisnica č.4-2022-KRB - 23.06.2022 06.07.2022 Zápisnica č.4-2022-KRB - 23.06.2022 - 95.38 kB
Zápisnica č.3-2022-KRB - 19.05.2022 06.07.2022 Zápisnica č.3-2022-KRB - 19.05.2022 - 95.22 kB
Zápisnica č.2-2022-KVRM - 28.4.2022 01.07.2022 Zápisnica č.2-2022-KVRM - 28.04.2022 - 173.43 kB
Zápisnica č.3-2022-KFSM - 15.6.2022 20.06.2022 Zápisnica č.3-2022-KFSM - 15.6.2022 - 317.15 kB
Materiály k prerokovaniu na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. júna 2022 14.06.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 15.6.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 08.06.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 15.6.2022 - 107 kB
Zápisnica č.4-2022 KŠMŠ - 24.5.2022 08.06.2022 Zápisnica č.4-2022 KŠMŠ - 24.5.2022 - 169.15 kB
Zápisnica č.3-2022-KOŽP - 05.05.2022 02.06.2022 Zápisnica č.3-2022-KOŽP - 05.05.2022 - 168.01 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 24.5.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 17.05.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 24.5.2022 - 98.71 kB
Zápisnica z 21. zasadnutia poslancov MsZ dňa 3. mmája 2022 10.05.2022 Zápisnica z 21. zasadnutia poslancov MsZ dňa 3. mmája 2022 - 344.55 kB
Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 10.05.2022 Hlasovanie 21. MsZ 2022 - 206.2 kB
Zápisnica č.4-2022-KSZ - 26.4.2022 09.05.2022 Zápisnica č.4-2022-KSZ - 26.4.2022 - 138.74 kB
21. zasadnutie MsZ zo dňa 3.5.2022 09.05.2022
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 06.05.2022 Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 - 205.95 kB
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 05.05.2022 Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 153.02 kB
Zápisnica č.3-2022-KŠMŠ - 28.4.2022 05.05.2022 Zápisnica č.3-2022-KŠMŠ - 28.4.2022 - 128.97 kB
Nastavenia cookies