Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - predĺžiť nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Leitner Slovensko s.r.o. 27.11.2017
Návrh VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 27.11.2017
Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 27.11.2017
Návrh VZN č. 10/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 27.11.2017
Návrh dodatku č.4 k VZN č. 3/2008 o určovaní názvov nových ulíc 27.11.2017
Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.11.2017
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2017 27.11.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2018 22.11.2017
Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.10.2017 21.11.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.11.2017 Banská a Priemyselná ulica 20.11.2017
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 2 - 16.11.2017 o 17:00 hod. 13.11.2017
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 4 - 15.11.2017 o 17:00 hod. 13.11.2017
Odpoveď na petíciu podanú spoločnosťou Live your, s.r.o. - Petícia za zmenu času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 07.11.2017
Uznesenia zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.10.2017 03.11.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 10.11.2017 Banská a Priemyselná ulica 03.11.2017
Pozvánka na 17. zasadnutie poslancov MsZ dňa 31. októbra 2017 24.10.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Englerová 16.10.2017
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SAFE SYSTEMS 16.10.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 18.10.2017 - viacero ulíc 16.10.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.Odborárska č.10 11.10.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.J.Kollára č.4 11.10.2017
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 06.10.2017
Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.9.2017 02.10.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 2. a 3.10.2017 - viacero ulíc 29.09.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 29.09.2017