Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 10 ÚPN - SÚ Nové Mesto nad Váhom 14.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 21.7.2016 - M. R. Štefánika 07.07.2016
Rozsudok v mene Slovenskej republiky č. 13S/184/2014-48 04.07.2016
Schválenie VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 01.07.2016
Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach 01.07.2016
Uznesenia z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.6.2016 01.07.2016
Informácia pre občanov o štatistickom zisťovaní 28.06.2016
Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. júna 2016 24.06.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.6.2016 - Ľ. Podjavorinskej 16.06.2016
Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach 13.06.2016
Návrh VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 13.06.2016
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 5 podnájomcov 13.06.2016
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Tinková 13.06.2016
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2015 - záverečný účet mesta 13.06.2016
Návrh - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 13.06.2016
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 06.06.2016
Linka anodickej oxidácie hliníka II – Europur, Nové Mesto nad Váhom – vydanie integrovaného povolenia 23.05.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 3.6.2016 - viacero ulíc 19.05.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 2.6.2016 - viacero ulíc 19.05.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 30.5.2016 - Zelená voda a Veselá hora 17.05.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 23.5.2016 - Zelená voda 17.05.2016
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 13.05.2016
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 13.05.2016
Zápisnica z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.4.2016 09.05.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 19.5.2016 - viacero ulíc 09.05.2016