Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Podanie kandidátnej listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - termín do 11.9.2018 07.09.2018 Podanie kandidátnej listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - termín do 11.9.2018 - 112.15 kB
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 13.08.2018 04.09.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 13.08.2018 - 619.9 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Igor Zelenay, Jumäs Trade s.r.o. 03.09.2018 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Igor Zelenay, Jumäs Trade s.r.o. - 196.5 kB
Návrh dodatku č.9 k VZN č.1-1998 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 03.09.2018
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 03.09.2018 2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018 - 1.67 MB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018 03.09.2018 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018 - 3.21 MB
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 30.07.2018 15.08.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 30.07.2018 - 616.37 kB
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.8.2018 15.08.2018 Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 - 250.77 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 21.8.2018 Čachtická ulica 13.08.2018
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. augusta 2018 06.08.2018
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 16.07.2018 06.08.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 16.07.2018 - 616.01 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 8.8.2018 viacero ulíc 30.07.2018
Zmeny a doplnky č.11 ÚPN-SÚ NMnV - Rozhodnutie o strategickom dokumente_informovanie verejnost 26.07.2018
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 02.07.2018 18.07.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 02.07.2018 - 500.95 kB
Zápisnica z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.6.2018 18.07.2018
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - II. kolo 17.07.2018 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - II. kolo - 152.79 kB
Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 29.06.2018
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.6.2018 29.06.2018
Schválenie VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 27.06.2018
Schválenie VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 27.06.2018
Schválenie dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.06.2018 Dodatok č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 373.14 kB
Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č.11 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom 22.06.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 3. 7.10.2018 ulica SNP 22.06.2018
Pozvánka na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. júna 2018 20.06.2018
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a Tehelná v Novom Meste nad Váhom 15.06.2018 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811 o rozlohe 49,09 m2 v Novom Meste nad Váhom - 80.23 kB