Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Prerušenie distribúcie elektriny - 23.7.2015 - J. Krena č. 33 06.07.2015
Prerušenie distribúcie elektriny - 18.7.2015 - Rybárska, Trenčianska 02.07.2015
Prerušenie distribúcie elektriny - 14.7.2015 - viacero ulíc 02.07.2015
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 02.07.2015
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 02.07.2015
Schválenie VZN č. 4/2015 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí 24.06.2015
Schválenie VZN č. 5/2015 o zriadení elokovaného pracoviska Materskej školy 24.06.2015
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - Europur s.r.o. 24.06.2015
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - viacúčelová sála na ul. Hviezdoslavovej 23.06.2015
Pozvánka na 3. zasadnutie poslancov MsZ dňa 23. júna 2015 16.06.2015
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 v Novom Meste nad Váhom 16.06.2015
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici Hurbanovej 772, M.R.Štefánika 811, Nám.slobody 2/2, 5/6, 22/24, Lieskovská 2526 v Novom Meste nad Váhom 16.06.2015
Zmena integrovaného povolenia - Silgan Metal Packaging Nove mesto a.s. 15.06.2015
Prerušenie distribúcie elektriny - 30.6.2015 - viacero ulíc 15.06.2015
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.6.2015 - viacero ulíc 15.06.2015
Prerušenie distribúcie elektriny - 18.6.2015 - Banská 15.06.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 v Novom Meste nad Váhom 09.06.2015
Návrh 1. úpravy rozpočtu mesta na rok 2015 08.06.2015
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2014 - záverečný účet mesta 08.06.2015
Návrh VZN č. 4/2015 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí a Návrh VZN č. 5/2015 o zriadení elokovaného pracoviska Materskej školy 08.06.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Námestí slobody 5/6 v Novom Meste nad Váhom 04.06.2015
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - pozemok na Ul.Banskej parc. č. 2459/1 o výmere 11 761 m2 04.06.2015
Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.9 ÚPN – SÚ Nové Mesto nad Váhom 18.05.2015
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 5/6 v Novom Meste nad Váhom 13.05.2015
Zápisnica z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 14.4.2015 27.04.2015