Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 13.6.202213.6.2022Stiahnuť- 166.24 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UPSVaR 13.6.202213.6.2022Stiahnuť- 136.98 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pisklák J, Pisklák M. 13.6.202213.6.2022Stiahnuť- 137.19 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 13.6.202213.6.2022Stiahnuť- 149.05 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kúria 13.6.202213.6.2022Stiahnuť- 139.42 kB
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 202213.6.2022Stiahnuť- 1.25 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 15.6.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 2548.6.2022Stiahnuť- 107 kB
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času2.6.2022Stiahnuť- 117.1 kB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 202231.5.2022Stiahnuť- 171.38 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 24. a 26.5.2022 viacero ulíc24.5.2022
Oznam: Spoločný úrad samosprávy (stavebný úrad) bude vo štvrtok 26.05.2022 z technických príčin zatvorený23.5.2022
Výsledky OVS - prenájom pozemkov a stavby – kontajnerovej zostavy v rekreačnom areáli Zelená voda17.5.2022Stiahnuť- 111.06 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 24.5.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25417.5.2022Stiahnuť- 98.71 kB
Hlasovanie za Projekty participatívneho komunitného rozpočtu 2022 je spustené do 20.5.20229.5.2022
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 20226.5.2022Stiahnuť- 205.95 kB
Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 20225.5.2022Stiahnuť- 113.27 kB
Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľ/riaditeľka Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom5.5.2022
Výberové konanie na obsadenie miesta - náčelník/náčelníčka MESTSKEJ POLÍCIE Mesta Nové Mesto nad Váhom5.5.2022
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Príslušník/príslušníčka Mestskej polície mesta Nové Mesto nad Váhom5.5.2022
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Správca/kyňa počítačovej siete MsÚ Nové Mesto nad Váhom5.5.2022
Oznam: Evidencia obyvateľstva bude od 09.05.2022 do 13.05.2022 pracovať v obmedzenom režime, z dôvodu čerpania dovolenky.2.5.2022
Prerušenie dodávky elektrickej energie 4.-5.5.20222.5.2022
Uznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 202227.4.2022Stiahnuť- 112.22 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 05. mája 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)27.4.2022Stiahnuť- 236.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 4.5.2022 o 17.00 h (streda) v učebni č.21 na prvom poschodí MsKS27.4.2022Stiahnuť- 116.9 kB
Nastavenia cookies