Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 03/2024/OV 29.5.2024 realizácia 1. etapy archeologického výskumu v rámci stavebnej akcie:
"HROMADNÉ GARÁŽE -...
Trenčianske múzeum v Trenčíne 34059199  2,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024146 27.5.2024 Realizácia výroby dodávky a montáže interiérových okenných výplní v Klientskom centre a... Ľudmila Olašová - bytové a odevné doplnky 41973437  4,005.20 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/38/D/OEaR 27.5.2024 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom Ateliér nápadov o.z. 42 278 511  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024139 23.5.2024 výstroj MsP Stanislava Kollárová 46624236  593.76 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve 4 k z. 16/2007 23.5.2024 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 16/2007 zo dňa 13.06.2007 euroAWK, spol. s r. o.   155.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024140 23.5.2024 Vypracovanie "Projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia jestvujúcej nástupnej plochy na ul.... PVB-ds,s.r.o. 54 332 079  540.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024142 23.5.2024 Vlajky SR - voľby do EU parlamentu 2024. Vlajky.EU s.r.o. 28511042  202.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024143 23.5.2024 Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  40.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024144 23.5.2024 Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  130.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024145 23.5.2024 Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  130.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024133 22.5.2024 Nákup zbraní na MsP Peter Milata ZBRANE - STRELIVO 34548548  4,345.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024134 22.5.2024 Výstroj MsP SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685  370.92 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve 1 k z. 15/29/2006 22.5.2024 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/29/2006 zo dňa 30.10.2006 Emília Urbanová   60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024135 22.5.2024 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Eva Kušnírová   180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024136 22.5.2024 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Eva Kušnírová   180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024137 22.5.2024 Kontrola odborných prehliadok a skúšok plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhl.č.... Jozef Koiš – revízie Koiš 30351448  595.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024138 22.5.2024 Kontrola, čistenie komínov a dymovodov v objektoch NTK Mestský úrad, Športová hala, AFC... KOMÍNSYSTÉM s.r.o. 34 099 301  93.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024132 21.5.2024 dodanie tonerov TOP SERVIS IT s.r.o. 44387598  564.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/24/D/OEaR 21.5.2024 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom CREDO – TRADE spol. s.r.o. 31411037  2,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024131 20.5.2024 nákup kompatibilného toneru CRG 057H (HP CF259X) do tlaciarne Canon MF446x Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  119.10 EUR 
Nastavenia cookies