Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2020800052 13.2.2020 Benzín 1/2020 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  63,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020800053 13.2.2020 Benzín 1/2020 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  77,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 19736 13.2.2020 Dofakturácia elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov Stredná odborná škola obchodu a služieb 893111  217,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 13.2.2020 Členský príspevok pre rok 2020 Združenie miest a obcí Slovenska 584614  3 431,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 8800311863 13.2.2020 Koncesionársky poplatok pre rok 2020 rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA 47232480  955,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 5002745420 13.2.2020 Zodpovednosť miest a obcí - 2/2020 až 1/2021 Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  826,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 13.2.2020 Užívateľský príspevok rok 2020 Nadácia F. A. Hayeka 31784577  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52020 13.2.2020 Ozvučenie - 7. Charitatívny ples Madro Ľubomír, Ing. 40270343  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201101314 13.2.2020 Autorská odmena - Javorina, Javorina 2020 SOZA 178454  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201900145 13.2.2020 Poskytnutá zľava - koncert M. Čírovej SOZA 178454  -127,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190605 13.2.2020 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190607 13.2.2020 Oprava plávajúcej podlahy - p. Hladký, Južná 5 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 396,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190608 13.2.2020 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2198/41 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  306,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190609 13.2.2020 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2193/36 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  616,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190610 13.2.2020 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2196/39 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  399,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190611 13.2.2020 Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  84,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190613 13.2.2020 Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  593,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190615 13.2.2020 Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 706,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100200002 13.2.2020 Odmena komisionára - 1/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110200067 13.2.2020 Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vladtníctve mesta - 1/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 074,97 EUR