Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná d. 3 k z. č. 2020/001/U/OFIS 13.6.2024 dodatok k zmluve transparentného účtu číslo SK47 0900 0000 0051 6946 4292 Slovenská sporiteľňa, a. s. 00 151 653   
Detail Objednávka vyšlá 2024180 13.6.2024 Zvučenie podujatia - Beh mestom Ing. Ľubomír Madro 40270343  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024171 12.6.2024 Sezónna úprava futbalového ihriska KOSENIE 1 s.r.o. 47 243 643  2,040.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024172 12.6.2024 Úprava zavlažovacieho systému - hlavné ihrisko KOSENIE 1 s.r.o. 47 243 643  2,760.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024173 12.6.2024 ročný servis a profylaktika klimatizácií na budove Mestského úradu Techklima s.r.o. 36312363  732.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024174 12.6.2024 dodanie služby k switchu SPIRS s.r.o 53747259  1,020.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024168 11.6.2024 streľby RDA, s.r.o. 36 851 680  430.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024170 11.6.2024 Tonery do tlačiarní HP 149A a CF226X Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  297.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024166 10.6.2024 polohopis a výškopis , vrátane IS - Ul.Stromová Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 40817091  1,460.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024164 7.6.2024 Analyzátora dychu AlcoQuant 6020 plus - overenie ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536  325.03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024163 6.6.2024 Výstroj MsP SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685  63.36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024167 6.6.2024 ozvučenie kapiel na Deň mesta 2024 Ing. Ľubomír Madro 40270343  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024162 5.6.2024 dodanie dochádzkového terminálu Michal Šimko - ALLIS 46428534  691.20 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 3/2024/ZZVB-OP 5.6.2024 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby. SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Zmluva o dielo 01/2024/OV 4.6.2024 Dodávka a montáž HSV, PSY, Zľl a el ektrorozvodov v budove mesta Nové Mesto nad Váhom,... SPIRS s.r.o 53747259  127,727.62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024161 4.6.2024 Projekt pre stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby " Rekonštrukcia Námestia Slobody a... Ing.arch. Robert Kimle 46 05 16 86  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024181 4.6.2024 Občerstvenie na podujatie Deň mesta - oceňovanie osobnosti mesta. Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  749.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 28052024-1 3.6.2024 Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. Bilingválne slovensko - španielske gymnázium 37 918 869  10.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 28052024-2 3.6.2024 Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. Gymnázium M. R. Štefánika 00 160 270  10.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 28052024-3 3.6.2024 Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. Mestské kultúrne stredisko 00350702  20.00 EUR 
Nastavenia cookies