Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024195 27.6.2024 Rozšírenie distribučných rozvodov Holubyho ulica ELPROMONT Trenčín, s.r.o. 36838641  8,400.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 12 k z. č. 410000691 24.6.2024 Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  19,790.59 EUR 
Detail Zmluva Iná 2409635349 24.6.2024 Poistenie strojných a elektronických zariadení Generali Poisťovňa 54 228 573  1,388.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024193 21.6.2024 pracovná odev SPORTSERVIS SK s.r.o 47381817  560.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 05/2024/OV 20.6.2024 Zmluva o Dielo: "Úprava križovatky cesta I/61 Trenčianska a miestna cesta Piešťanská Nové... ASFA - KDK s.r.o. 46704507  66,014.59 EUR 
Detail Zmluva o dielo 06/2024/OV 20.6.2024 Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia plochej strechy ZUŠ J. Kréna, na ul. Štúrova 590, Nové Mesto... Greško stav s.r.o. 48082392  119,109.96 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k z. č. 2024/15/D/OEaR 20.6.2024 dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta TK Nová Generácia 42145741   
Detail Objednávka vyšlá 2024201 20.6.2024 Software Microsoft 365 Business Standard, dokúpenie 8 licencií na druhý polrok roku 2024 COMTEC s.r.o. 36323951  758.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024183 19.6.2024 GIS-konfigurácia "Jarmok" SKYMOVE s.r.o. 51442558  540.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024184 19.6.2024 dodanie agendy Exekúcie do MIS A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 31359159  2,400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024185 19.6.2024 dodanie zabezpečovacieho zariadenia SPIRS s.r.o 53747259  2,198.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024186 19.6.2024 predĺženie licencie Kerio Connect JKC, s.r.o. 44310595  2,528.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024188 19.6.2024 Odborný posudok Mg. Matúš Kováč PhD 452 800 45  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024189 19.6.2024 dodanie agendy do MIS A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 31359159  1,920.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 11/2024 19.6.2024 Zmluva o dielo - Športová hala Nové Mesto nad Váhom P.S. INVEST s.r.o. 44968256  1,639,360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024179 17.6.2024 Polohopis a výškopis Ardea Zelená voda Ing.Rastislav Mikláš 43114458  540.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024203 17.6.2024 Športový deň s družobným mestom Uherský Brod- posedenie s občerstvením Mgr. Jaroslav Bača- VIMAX 00311863  2,234.40 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/27/D/OEaR 14.6.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom 00178349 0020  600.00 EUR 
Detail Zmluva Iná dod. k z. č. 2020/001/U/OFIS 13.6.2024 dodatok k zmluve transparentného účtu číslo SK47 0900 0000 0051 6946 4292 Slovenská sporiteľňa, a. s. 00 151 653   
Detail Zmluva Iná č. 1 k z. č. 2024/9/D/OEaR 13.6.2024 dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom 42 140 374   
Nastavenia cookies