Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024215 15.7.2024 Propagačné a kancelárske materiály - Klientske centrum Universalprint, s.r.o. 46126236  1,287.36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024217 15.7.2024 Lamelové zásteny DONI interiér, s.r.o. 50306553  2,945.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024219 15.7.2024 DSP/DRS - rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Malinovského etapa č.l. "križovatka... TESTAR, s.r.o. 44865520  11,940.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024220 15.7.2024 Podujatie marhulobranie- fotobúdka FourMM s.r.o 54772257  300.00 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 8/2024/I-P 15.7.2024 Zmluva o spolupráci - Realizácioa projektu „Wellness v regióne“. Kúpele Trenčianske Teplice 34 129 316   
Detail Objednávka vyšlá 2024210 11.7.2024 výstroj MsP Stanislava Kollárová 46624236  2,457.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024214 11.7.2024 objednávame u Vás výmenu zámka na vstupných dverách do Klientskeho centra, za elektronický... SPIRS s.r.o 53747259  1,127.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024209 10.7.2024 rozvody plynu REPROGAS s.r.o. 36 347 051  9,772.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024211 10.7.2024 výroba a dodanie: plechové kartotéky EO, plech. uzam. skriňa Matrika, elektron. trezor... DONI interiér, s.r.o. 50306553  9,506.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024213 10.7.2024 Odstránenie fólií na sklách dvier v Klientskom centre, oprava a fixácia ventilačnej rúry a... SPIRS s.r.o 53747259  354.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024218 9.7.2024 podujatie Marhulobranie - detská atrakcia H.D.O. s.r.o 46961984  230.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024206 8.7.2024 Leto s hudbou 2024 a Leto 2024- propagácia Universalprint, s.r.o. 46126236  501.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024207 8.7.2024 Pietny akt - 80. výročie SNP Ing. Ľubomír Madro 40270343  80.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024208 8.7.2024 Pietny akt - 80. výročie SNP občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor 36131431  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024199 2.7.2024 Poznámkové bloky a papierové tašky Universalprint, s.r.o. 46126236  389.94 EUR 
Detail Zmluva Rámcová FT/3737/24/8732 2.7.2024 Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch. Československá obchodná banka, a.s. 36854140   
Detail Objednávka vyšlá 2024198 1.7.2024 preprava na Zelenú vodu SAD Trenčín a.s. 36323977  2,470.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024196 28.6.2024 Prepojenie systému SRS na platobný kiosk pre prenos platieb z kiosku do pokladne EMEL BRATISLAVA, s.r.o. 31390633  960.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1 k z. č. 2/2024/ZZVB-OP 28.6.2024 Dodatok k dohode o zriadení vecného bremena DM developing s.r.o. 50 389 645   
Detail Objednávka vyšlá 2024194 27.6.2024 Rekonštrukcia NNK rozvodov na Námestí Slobody a chránička HDPE ELPROMONT Trenčín, s.r.o. 36838641  9,600.00 EUR 
Nastavenia cookies