Výstavba


Čo sa deje s vnútroblokom na Jánošíkovej
13.4.2018

Čo sa deje s vnútroblokom na Jánošíkovej

V tomto týždni sa po zimnej prestávke naplno rozbehli výsadbové práce na Jánošíkovej ulici. Súvisia s úpravami plôch vnútrobloku, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou. Našim cieľom je dať mu nový moderný vzhľad a širšie využitie.


Nové detské ihrisko v parku J. M. Hurbana
27.3.2018

Nové detské ihrisko v parku J. M. Hurbana

Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali o zámere mesta vybudovať nové detské ihrisko v Parku J. M. Hurbana. Tento park je vyhľadávaným a obľúbeným miestom všetkých Novomešťanov. Našim cieľom je priebežne ho zveľaďovať a vdychovať mu nový život.


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov na ul. Weisseho
23.3.2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov na ul. Weisseho

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom schválilo uznesením č.260/20017- MsZ spôsob prevodu a podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj bytov v bytovom dome so súpis. č. 332, vchod č. 18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom


Rekonštrukcia zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva
21.3.2018

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva

Začiatkom marca sme ukončili plánovanú rekonštrukciu zasadacej miestnosti a priľahlých priestorov v budove Mestskej polície na Palkovičovej ulici.


Rekonštrukcia historických budov mesta
21.3.2018

Rekonštrukcia historických budov mesta

Mesto sa pustilo do záchrany historických budov v centrálnej mestskej zóne. Ide o niekdajšiu ľudovú školu umenia, ďalej bývalú sýpku na ulici Komenského a budovu bývalej geodézie čiže budovu 2/2 na Námestí slobody.


OZNAM - nové zákonné povinnosti pri určovaní súpisných a orientačných čísiel
21.8.2015

OZNAM - nové zákonné povinnosti pri určovaní súpisných a orientačných čísiel

Mesto Nové Mesto nad Váhom týmto informuje verejnosť o nových prijatých zákonoch, vo veci určovania súpisných a orientačných čísiel. Dňom 1. júla 2015 nadobúda účinnosť.


Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie upozorňuje občanov! - Pozor na podvodníkov!
7.11.2014

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie upozorňuje občanov! - Pozor na podvodníkov!

V niektorých obciach boli zaznamenané prípady podvodného konania - neoprávneného vyberania platieb v hotovosti za vodné a stočné alebo podobné služby.


Oznam pre odberateľov vody a producentov odpadových vôd
7.11.2014

Oznam pre odberateľov vody a producentov odpadových vôd

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK a.s. Trenčín) je novým prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Trenčianskom regióne od 1. novembra 2014. Z dôvodu plynulej dodávky vody a súvisiacich služieb je potrebné uzatvoriť Zmluvu so spoločnosťou TVK a.s. Trenčín. V prípade, že zmluvu ešte uzatvorenú nemáte, bude Vám doručená v najbližších dňoch do poštových schránok. Táto informácia sa netýka odberateľov, ktorí uhrádzajú platby prostredníctvom bytových družstiev.


Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu
18.8.2011

Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu

Ďalšou a zatiaľ najväčšou investíciou Mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2011 je rekonštrukcia bývalého kina na viacúčelovú budovu. Bude slúžiť potrebám mesta a jeho obyvateľov.


Ocenenie pre mesto Nové Mesto nad Váhom , Fakultu architektúry a Izotech
13.5.2010

Ocenenie pre mesto Nové Mesto nad Váhom , Fakultu architektúry a Izotech

Zástupcovia mesta Ing. Viera Vienerová zástupkyňa primátora mesta, Ing. Dušan Macúch vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta ako investora , Bohumil Kováč, Jan Komrska (autori - Ústav urbanizmu FA STU) a dodávateľ stavby IZOTECH si 4.mája 2010 na výstave FOR-ARCH v Banskej Bystrici prevzali cenu za 2. miesto v súťažnej prehliadke Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2009

Nastavenia cookies