Výstavba

ODOVZDÁVANIE NÁJOMNÝCH BYTOV
10.11.2009

ODOVZDÁVANIE NÁJOMNÝCH BYTOV

Dňa 5.11.2009 sa uskutočnilo odovzdávanie dokončených nájomných bytov na Ul. Čachtickej.


Z VÝSTAVBY: O ŠKOLÁCH, BYTOVÝCH DOMOCH A SPEVNENÝCH ODSTAVNÝCH PLOCHÁCH
7.9.2009

Z VÝSTAVBY: O ŠKOLÁCH, BYTOVÝCH DOMOCH A SPEVNENÝCH ODSTAVNÝCH PLOCHÁCH

Po dvojmesačných prázdninách sa otvárajú brány škôl. Nový školský rok v našom meste sprevádza niekoľko noviniek. Porozprávali sme sa o nich s Ing. Dušanom Macúchom, vedúcim oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.


8.10.2007

KOMUNIKÁCIE V POZORNOSTI MESTA

V súčasnosti vrcholí rekonštrukcia povrchu Ul. Hviezdoslavovej v časti od rozostavaného kruhového objazdu pri Považane až po jestvujúcu kruhovú križovatku pri gymnáziu.


HOTOVO! DO KONCA ROKA
4.10.2007

HOTOVO! DO KONCA ROKA

Áno dostavbe zimného štadióna povedali poslanci na mimoriadnom zasadaní MsZ. Toto svoje stanovisko potvrdili i na ostatnom snemovaní začiatkom septembra. Realizácia III. etapy mohla teda začať.


S PODPOROU EÚ MODERNIZÁCIA ŽELEZNÍC
3.10.2007

S PODPOROU EÚ MODERNIZÁCIA ŽELEZNÍC

Jedným zo strategických cieľov SR v procese európskej integrácie je napojenie na európsku dopravnú sieť. Požiadavka modernizácie vybraných železničných tratí vychádza z koncepcie európskych dopravných koridorov definovaných na II. Paneurópskej konferencii ministrov dopravy r. 1994. Vzhľadom na to, že sa táto problematika týka aj nášho mesta , iste bude záujímať aj našich čitateľov , čo sa vlastne deje.

Nastavenia cookies