Samospráva

Oznámenie spôsobu, termínu a pravidiel verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019


Oznámenie spôsobu, termínu a pravidiel verejného hlasovania o projektoch

participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

 

Podľa čl. 6 ods. 6 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 zverejňujeme spôsob, termín a pravidlá verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019:

 

1. Spôsob hlasovania:

Hlasuje sa prostredníctvom elektronického formulára na stránke mesta. Hlasovať môže ktokoľvek, kto sa zaregistruje na stránke mesta alebo sa prihlási pomocou facebookového konta

2. Termín hlasovania:

Hlasovať možno od 6.5.2019 od 0.00 hod. do 20.5.2019 do 24.00 hod.

3. Pravidlá hlasovania:

Hlasujúci môže hlasovať za každý projekt iba jedenkrát z jednej e-mailovej adresy, pričom  môže prideliť po 1 hlase ľubovoľnému počtu projektov, ktoré sú zaradené do hlasovania.

 

V Novom Meste nad Váhom 29.4.2019.

 

Predkladá: Ing. František Mašlonka, zástupca primátora mesta

 

 

Schválil: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

Publikované: 2.5.2019 | Zobrazené: 294