Samospráva

Projekty 2018

20.4.2018

Projekt č. 11/2018 - Malí bádatelia

P. č. projektu: 11/2018
Názov projektu: Malí bádatelia
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: rozvoj prírodovednej a technickej gramotnosti detí predškolského veku
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor MŠ Poľovnícka, IX.2018-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 680 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Účel použitia dotácie: nákup učebných pomôcok – experimentálnych sád


20.4.2018

Projekt č. 10/2018 - Rok v záhrade

P. č. projektu: 10/2018
Názov projektu: Rok v záhrade
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hurbanova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: hrou a zážitkovým učením viesť deti k spoznávaniu prírody
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hurbanova, IX.2018-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 750 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Účel použitia dotácie: vybudovanie 3 vyvýšených záhonov – nákup materiálu, detského
náradia, sadeníc a stromčekov na výsadbu


20.4.2018

Projekt č. 9/2018 - Novostar IV

P. č. projektu: 9/2018
Názov projektu: NovoStar IV
Žiadateľ o dotáciu: Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: objavovanie a podpora mladých talentov formou speváckej súťaže pre
deti a mládež, obohatenie kultúrneho života v meste
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS
Celkové náklady na projekt v eur: 3 360,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre hosťa súťaže – známu osobnosť šoubiznisu, ceny pre súťažiacich


20.4.2018

Projekt č. 8/2018 - Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru – 2. časť

P. č. projektu: 8/2018
Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho
zboru – 2. časť
Žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: obnova a doplnenie hodobnotechnického vybavenia speváckeho zboru
Miesto a termín realizácie projektu: r. k. kostol
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup techniky - snake box, kondenzátorový mikrofón, odposluchový reproduktor


20.4.2018

Projekt č. 7/2018 - Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ

P. č. projektu: 7/2018
Názov projektu: Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ
Žiadateľ o dotáciu: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Verejné kultúrne podujatia pri príležitosti 70. výročia založenia školy
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS 24.5.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 2 350,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcich a ozvučenie koncertu


20.4.2018

Projekt č. 6/2018 - Športujeme pre našu budúcnosť - vyradený

P. č. projektu: 6/2018
Názov projektu: Športujeme pre našu budúcnosť
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: zlepšenie podmienok na tréning mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 1.6.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup tréningových pomôcok


20.4.2018

Projekt č. 5/2018 - Tancuj tancuj vykrúcaj

P. č. projektu: 5/2018
Názov projektu: Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 25, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: rozvíjať kultúrne dedičstvo, zvyky a tradície formou kultúrnych vystúpení, obohacovať kultúrny život v meste
Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 25, september 2018-jún 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 750,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 450,- eur
Účel použitia dotácie: nákup ľudových krojov pre deti


20.4.2018

Projekt č. 4/2018 - V zdravom tele zdravý duch

P. č. projektu: 4/2018
Názov projektu: V zdravom tele zdravý duch
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 4, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvoriť podmienky na pravidelný pohyb a šport predškolákov
Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 4, telocvičňa Alexia, IV.-X.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 1 688,10 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 489,10 eur
Účel použitia dotácie: nákup športového náčinia a náradia


20.4.2018

Projekt č. 3/2018 - Ekoškôlka

P. č. projektu: 3/2018
Názov projektu: Ekoškôlka
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: doplniť envirocentrum a exteriérovú učebňu na školskom dvore
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hviezdoslavova ul., IV.-X.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 1 592,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zhotovenie záhradného altánku na školskom dvore


20.4.2018

Projekt č. 2/2018 - Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta

P. č. projektu: 2/2018
Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: kultúrno-umelecké programy pre občanov (Veľká noc, Deň matiek,
Vianoce...) a podpora talentovanej mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS, Námestie slobody, r. k. kostol, zariadenie pre seniorov, detský domov, SŠ sv. Jozefa, jún 2018 – jún 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup kostýmov, krojov, hudobných nástrojov pre deti


20.4.2018

Projekt č. 1/2018 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 1/2018
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 17. – 18.8.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 7 080,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcu hudobnú skupinu