Samospráva

Zoznam projektov

14.4.2021

Projekt č. 1/2021 - Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

P. č. projektu: 1/2021
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrne a umelecké programy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí ..., podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových podujatí
Miesto a termín realizácie projektu: rímsko-katolícky kostol, priestory Spojenej školy sv. Jozefa, VI.-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup umeleckých kostýmov, materiálu na kroje, dekoračných rekvizít, športových pomôcok, mikrofónov


14.4.2021

Projekt č. 2/2021 - Nie ste v tom sami - joga nás spája

P. č. projektu: 2/2021
Názov projektu: Nie ste v tom sami - joga nás spája
Žiadateľ o dotáciu: Jogová izbička - joga centrum
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: spojiť seniorov pri cvičení jogy a umožniť im žiť plnohodnotnejší život
Miesto a termín realizácie projektu: Park J. M. Hurbana a jogová izbička, VI-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup pomôcok na cvičenie jogy


14.4.2021

Projekt č. 3/2021 - Oprava hradieb v NMnV

P. č. projektu: 3/2021
Názov projektu: Oprava hradieb v NMnV
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: záchrana a skrášlenie hradieb – dominanty mesta, bezpečnosť verejnosti pod hradbami a v parku
Miesto a termín realizácie projektu: južná časť hradieb r. k., park P. Matejku, V.-X.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na stavbu lešenia a na stavebný materiál


14.4.2021

Projekt č. 4/2021 - Verejný AED defibrilátor

P. č. projektu: 4/2021
Názov projektu: Verejný AED defibrilátor
Žiadateľ o dotáciu: Tomáš Kašpar
Oblasť podpory: zdravie a bezpečnosť
Zámer a cieľ projektu: záchrana života a zdravia človeka, work-learning pre verejnosť
Miesto a termín realizácie projektu: verejná lokalita – Hájovky, Mnešice..., V.-IX.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie prístroja s príslušenstvom a inštalácia


14.4.2021

Projekt č. 5/2021 - Detský letný tábor 2021

P. č. projektu: 5/2021
Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 3 275,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb, materiálu na tvorivé dielne, spoločenských hier, kancelárskych potrieb a vecných cien pre deti


14.4.2021

Projekt č. 6/2021 - Deti na hokej

P. č. projektu: 6/2021
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: prilákať čo najviac detí k športovaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času, zabezpečiť deťom športové vybavenie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 10.9.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 950,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja


2.4.2020

Projekt č. 1/2020 - Deti na hokej

P. č. projektu: 1/2020
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie podmienok pre deti na športovanie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 25.9.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 3 000,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja


2.4.2020

Projekt č. 2/2020 - Nie ste v tom sami - joga nás spája

P. č. projektu: 2/2020
Názov projektu: Nie ste v tom sami - joga nás spája
Žiadateľ o dotáciu: Jogová izbička - joga centrum
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: spojiť dôchodcov a ľudí so zdravotným znevýhodnením pri cvičení jogy
Miesto a termín realizácie projektu: Park J. M. Hurbana, jún-september 2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup pomôcok na cvičenie jogy


2.4.2020

Projekt č. 3/2020 - Detský letný tábor 2020

P. č. projektu: 3/2020
Názov projektu: Detský letný tábor 2020
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. P. Fouriera
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: voľnočasové aktivity pre deti a mládež
Miesto a termín realizácie projektu: Vršatecké Podhradie, 12.-17.7.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 8 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na dopravu, ubytovanie, stravu, odmeny pre deti


2.4.2020

Projekt č. 4/2020 - Podzemie prepozitúry

P. č. projektu: 4/2020
Názov projektu: Podzemie prepozitúry
Žiadateľ o dotáciu: Adrián Dedík
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: archeologický, vedecký a dokumentačný výskum
Miesto a termín realizácie projektu: Prepozitúra – prepoštský palác v Novom Meste n. Váhom,
IX-X/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: odborný projekt, dohľad, dokumentácia