Samospráva

Zoznam projektov

11.4.2022

Projekt č. 1/2022 - Vybudovanie oddychovej zóny v meste

P. č. projektu: 1/2022
Názov projektu: Vybudovanie oddychovej zóny v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: skrášlenie priestoru vybudovaním verejnosti prístupnej oddychovej zóny na vonkajšom pozemku Materskej školy bl. Alexie
Participácia verejnosti: sprístupnenie priestoru verejnosti a klientom denného stacionára, účasť detí z ostatných MŠ na Dni zdravej výživy
Miesto a termín realizácie projektu: vonkajší priestor MŠ bl. Alexie, VI.-X.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 585,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup nábytku na vonkajšie sedenie, vyvýšeného záhonu, kvetináčov, pieskoviska, rastlín


11.4.2022

Projekt č. 2/2022 - Zelená oáza pokoja

P. č. projektu: 2/2022
Názov projektu: Zelená oáza pokoja
Žiadateľ o dotáciu: Združenie rodičov pri ZŠ, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vybudovanie zelenej oddychovej zóny na pozemku školy s funkciou voľnočasových aktivít pre žiakov školy a pre verejnosť, zvýšiť podiel zelene v lokalite, podporiť starostlivosť o životné prostredie
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca rodičov, detí aj pedagógov školy pri úprave priestoru a pri výsadbe
Miesto a termín realizácie projektu: ZŠ, Tematínska ul., IV.2022 – X.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 3 265,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup materiálu na zhotovenie vyvýšených záhonov, lavičiek, obrubníkov nákup sadeníc drevín a byliniek


11.4.2022

Projekt č. 3/2022 - Detský letný tábor 2022

P. č. projektu: 3/2022
Názov projektu: Detský letný tábor 2022
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka činnosť pri realizácii tábora
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-IX.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 4 975,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup stolíkov a lavíc na vonkajšie posedenie, športových a spoločenských hier pre deti


11.4.2022

Projekt č. 4/2022 - Deň detí 2022

P. č. projektu: 4/2022
Názov projektu: Deň detí 2022
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: zabezpečiť atrakcie pre zabavenie detí
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca pri príprave a organizácii akcie
Miesto a termín realizácie projektu: Farský dvor, Gabrišova ulica, Novom Meste n. V., VI-IX.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 000,- eur
Účel použitia dotácie: prenájom zábavných atrakcií – nafukovacia lezecká stena, nafukovací skákací kopec, skákací hrad...


11.4.2022

Projekt č. 5/2022 - Deti na hokej

P. č. projektu: 5/2022
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: výchova komplexne rozvinutých mladých ľudí prostredníctvom športu
Participácia verejnosti: účasť na príprave projektu, na koordinovaní akcií mimo ľadovej plochy, napr. pri evidencii
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 23.9.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja pre deti od 4 do 6 rokov


14.4.2021

Projekt č. 1/2021 - Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

P. č. projektu: 1/2021
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrne a umelecké programy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí ..., podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových podujatí
Miesto a termín realizácie projektu: rímsko-katolícky kostol, priestory Spojenej školy sv. Jozefa, VI.-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup umeleckých kostýmov, materiálu na kroje, dekoračných rekvizít, športových pomôcok, mikrofónov


14.4.2021

Projekt č. 2/2021 - Nie ste v tom sami - joga nás spája

P. č. projektu: 2/2021
Názov projektu: Nie ste v tom sami - joga nás spája
Žiadateľ o dotáciu: Jogová izbička - joga centrum
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: spojiť seniorov pri cvičení jogy a umožniť im žiť plnohodnotnejší život
Miesto a termín realizácie projektu: Park J. M. Hurbana a jogová izbička, VI-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup pomôcok na cvičenie jogy


14.4.2021

Projekt č. 3/2021 - Oprava hradieb v NMnV

P. č. projektu: 3/2021
Názov projektu: Oprava hradieb v NMnV
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: záchrana a skrášlenie hradieb – dominanty mesta, bezpečnosť verejnosti pod hradbami a v parku
Miesto a termín realizácie projektu: južná časť hradieb r. k., park P. Matejku, V.-X.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na stavbu lešenia a na stavebný materiál


14.4.2021

Projekt č. 4/2021 - Verejný AED defibrilátor

P. č. projektu: 4/2021
Názov projektu: Verejný AED defibrilátor
Žiadateľ o dotáciu: Tomáš Kašpar
Oblasť podpory: zdravie a bezpečnosť
Zámer a cieľ projektu: záchrana života a zdravia človeka, work-learning pre verejnosť
Miesto a termín realizácie projektu: verejná lokalita – Hájovky, Mnešice..., V.-IX.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie prístroja s príslušenstvom a inštalácia


14.4.2021

Projekt č. 5/2021 - Detský letný tábor 2021

P. č. projektu: 5/2021
Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 3 275,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb, materiálu na tvorivé dielne, spoločenských hier, kancelárskych potrieb a vecných cien pre deti

Nastavenia cookies