Samospráva

Verejné posudzovanie projektov29.4.2019

Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

Na základe verejného posudzovania projektov dňa 24.4.2019 boli projekty participatívneho komunitného rozpočtu rozdelené podľa čl. 6 ods. 4 VZN č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 rozdelené nasledovne.


10.4.2019

Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2019

Oznamujeme predkladateľom projektov PKR, že verejné posudzovanie predložených projektov podľa VZN mesta č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 sa uskutoční dňa 24.4.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 (prístavba MsÚ).


20.4.2018

Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu 2018

Dňa 16.4.2018 o 15.00 hod. sa v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 uskutočnilo verejné posudzovanie projektov participatívneho komunitného rozpočtu predložených v roku 2018 podľa čl. 6 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017.


9.4.2018

Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2018

Oznamujeme predkladateľom projektov PKR, že verejné posudzovanie predložených projektov podľa VZN mesta č. 4/2017 sa uskutoční dňa 16.4.2018 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 (prístavba MsÚ).


19.10.2017

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR predložených v r. 2017 v 2. kole

Účastníci verejného posudzovania konštatovali, že prezentované projekty sú v súlade s prioritou mesta „podpora všestranného rozvoja územia mesta a starostlivosť o potreby obyvateľov mesta“ a spĺňajú hlavné kritériá posudzovania podľa čl. 6 ods. 3 VZN č. 4/2017.


21.6.2017

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR na rok 2017:

1. projekty určené na verejné hlasovanie:
Projekt č. 1/2017: Novomestský pivný festival, predkladateľ Double Agency,
Projekt č. 2/2017: Dopraváčik, predkladateľ Materská škola Nové Mesto nad Váhom,
Projekt č. 4/2017: Deti na hokej, predkladateľ Hokejový klub Nové Mesto n. V.

2. vyradené projekty:
Projekt č. 3/2017: Open Jazz Fest 2017, predkladateľ Modrá nota