Samospráva

Hlasovanie

Hlasovanie je ukončené.

Finančne podporené budú tie projekty, ktoré získajú minimálne 10 hlasov vo verejnom hlasovaní v termíne od 6.5.2019 do 20.5.2019 vrátane.
Príspevok na jeden projekt je maximálne 1 500,- eur pričom je celkovo na projekty vyčlenených 15 000,- eur. Príspevky budú pridelené podľa výsledkov hlasovania až do vyčerpania celkovej sumy.

Hlasovať môže ktokoľvek, kto sa zaregistruje na stránke mesta.

Platí pravidlo, že hlasujúci môže hlasovať za každý projekt iba jedenkrát z jednej e-mailovej adresy, pričom  môže prideliť po 1 hlase (označiť) ľubovoľnému počtu projektov , ktoré sú  zaradené do hlasovania.
Ak chcete zahlasovať za viacero projektov, treba vybrať všetky ktoré checte podporiť už pri prvom hlasovaní. Po kliknutí na Hlasovať už nebudete môcť dodatočne zahlasovať za ďalšie projekty.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť" a pod.).

Pred registráciou a hlasovaním si pozorne prečítajte súhlas so spracovávaním osobných údajov

 

 

Hlasovanie za projekty participatívneho komunitného rozpočtu - 2019

Projekt č. 1/2019 - Deti na hokej (6.2%) 183
Projekt č. 5/2019 - Kytica ľudových krojov (11.2%) 329
Projekt č. 6/2019 - Novomestský pivný festival (10.5%) 311
Projekt č. 7/2019 - Altánok pre všetkých (20.8%) 615
Projekt č. 8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta (18.3%) 541
Projekt č. 9/2019 - Oprava hradieb rímskokatolíckeho kostola (7.2%) 212
Projekt č. 10/2019 - Učíme sa vonku (3.7%) 108
Projekt č. 11/2019 - Beh na Bradlo (2.7%) 80
Projekt č. 12/2019 - Pastoračný klub detí a mládeže (5.6%) 166
Projekt č. 13/2019 - Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít (6.2%) 183
Projekt č. 14/2019 - Namaľuj si farebný svet (1.8%) 54
Projekt č. 15/2019 - PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ (5.7%) 168

Celkom hlasov : 2950

  

  

Výsledky hlasovania za rok 2018

   

     

  

Výsledky hlasovania 2. kola rok 2017

 

  

 

Výsledky hlasovania 1. kola rok 2017