Samospráva

Hlasovanie

 

Hlasovanie za pojekty v roku 2022 je ukončené.

 

Finančne podporené budú tie projekty, ktoré získajú minimálne 50 hlasov vo verejnom hlasovaní v termíne od 9.5.2022 do 20.5.2022 vrátane.
Príspevok na jeden projekt je maximálne 2 500,- eur pričom je celkovo na projekty vyčlenených 15 000,- eur. Príspevky budú pridelené podľa výsledkov hlasovania až do vyčerpania celkovej sumy.

Hlasovať môže ktokoľvek, kto má zriadený Google účet. Pre hlasovanie cez Google formulár bude potrebné sa prihlásiť svojím Google účtom.

Platí pravidlo, že hlasujúci môže hlasovať za každý projekt iba jedenkrát z jedného Google účtu, pričom  môže prideliť po 1 hlase (označiť) ľubovoľnému počtu projektov , ktoré sú  zaradené do hlasovania.
Ak chcete zahlasovať za viacero projektov, treba vybrať všetky ktoré checte podporiť. Ak sa rozhodnete neskôr zmeniť svoje pridelenie hlasov, môžete tak spraviť hocikedy až do ukončenia hlasovania 20.5.2022 o 12. hod.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť" a pod.).

Pred registráciou a hlasovaním si pozorne prečítajte súhlas so spracovávaním osobných údajov

 

 

Hlasovanie za projekty v roku 2022


  

  

   

     

  

Nastavenia cookies