Samospráva

Projekty 2020

Zoznam projektov - žiadostí o dotáciu v rámci participatívneho komunitného rozpočtu
podľa VZN č. 5/2019 doručených v roku 2020

2.4.2020

Projekt č. 1/2020 - Deti na hokej

P. č. projektu: 1/2020
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie podmienok pre deti na športovanie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 25.9.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 3 000,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja


2.4.2020

Projekt č. 2/2020 - Nie ste v tom sami - joga nás spája

P. č. projektu: 2/2020
Názov projektu: Nie ste v tom sami - joga nás spája
Žiadateľ o dotáciu: Jogová izbička - joga centrum
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: spojiť dôchodcov a ľudí so zdravotným znevýhodnením pri cvičení jogy
Miesto a termín realizácie projektu: Park J. M. Hurbana, jún-september 2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup pomôcok na cvičenie jogy


2.4.2020

Projekt č. 3/2020 - Detský letný tábor 2020

P. č. projektu: 3/2020
Názov projektu: Detský letný tábor 2020
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. P. Fouriera
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: voľnočasové aktivity pre deti a mládež
Miesto a termín realizácie projektu: Vršatecké Podhradie, 12.-17.7.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 8 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na dopravu, ubytovanie, stravu, odmeny pre deti


2.4.2020

Projekt č. 4/2020 - Podzemie prepozitúry

P. č. projektu: 4/2020
Názov projektu: Podzemie prepozitúry
Žiadateľ o dotáciu: Adrián Dedík
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: archeologický, vedecký a dokumentačný výskum
Miesto a termín realizácie projektu: Prepozitúra – prepoštský palác v Novom Meste n. Váhom,
IX-X/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: odborný projekt, dohľad, dokumentácia


2.4.2020

Projekt č. 5/2020 - Komunitná záhrada - uprostred sídliska

P. č. projektu: 5/2020
Názov projektu: Komunitná záhrada - uprostred sídliska
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Zlepšiť komunitné - sociálne, ekologické a pestovateľské návyky
Miesto a termín realizácie projektu: Ulica J. Hollého (sídlisko), VII-IX/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 958,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: výdavky na zhotovenie vyvýšených záhonov


2.4.2020

Projekt č. 6/2020 - Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

P. č. projektu: 6/2020
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Rozvoj talentu a športových aktivít deti a mládeže vo voľnom čase
Miesto a termín realizácie projektu: námestie a ulice mesta, rímsko-katolícky kostol, priestory
Spojenej školy sv. Jozefa, IV.-XII.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športového vybavenia, krojov a kostýmov


2.4.2020

Projekt č. 7/2020 - Úspora energie v útulku

P. č. projektu: 7/2020
Názov projektu: Úspora energie v útulku
Žiadateľ o dotáciu: Útulok Nádej pre opustených psov
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Stavebné úpravy v útulku s cieľom úspory energie
Miesto a termín realizácie projektu: Útulok Nádej, X/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: stavebný a iný materiál


2.4.2020

Projekt č. 8/2020 - Sviečky z odpadu - dobrá sviečka novomestská

P. č. projektu: 8/2020
Názov projektu: Sviečky z odpadu - dobrá sviečka novomestská
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Recyklácia odpadu z vosku, sviečok, parafínu v meste
Miesto a termín realizácie projektu: územie mesta a okolie, VIII-XII/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup foriem, farieb, vôní, vosku a i. pomôcok

Nastavenia cookies