Termíny

Harmonogram procesov participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2023

podľa VZN č. 1/2023

1. rok cyklu PKR

P.č.  Proces Zodpovedný Termín (T) poznámka
1. Vyhlásenie úvodného verejného stretnutie predseda  do 20.1.2024  úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
2. Verejné stretnutie predseda do 10.2.2024 konzultácia
3. Predkladanie projektov na MsÚ predkladatelia 1.4.-31.5.2024 elektronicky, nove-mesto.napady.hlasobcanov.sk
4. Kontrola a spracovanie zoznamu doručených projektov rada PKR do 30.6.2024  jednotný formulár zoznamu projektov
5. zverejnenie zoznamu doručených projektov rada PKR do 30.6.2024  úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
6. oznámenie termínu verejného posudzovania projektov rada PKR do 15.7.2024 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
7. verejné posudzovanie projektov rada PKR september 2024 zasad. MsÚ č. 254
8. spracovanie výsledku verejného posudzovania projektov rada PKR do 15.10.2024 jednotný formulár rozd. proj. do skupín
9. zverejnenie termínu, spôsobu a pravidiel hlasovania primátor, predseda do 15.10.2024 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
10. verejné hlasovanie o projektoch  verejnosť od       do15.11.2024

www.nove-mesto.sk

11. spracovanie výsledkov verejného hlasovanie o projektoch rada PKR do 20.11.2024

jednotný formulár úspešných projektov

12. zverejnenie výsledkov verejného hlasovania predseda do 25.11.2024 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
13. vyčlenenie finančných prostriedkov mesto do 31.12.2024 rozpočet na 2. rok prísl. cyklu PKR mesta
14. zverejnenie zoznamu dotovaných projektov rada PKR do 31.12.2024 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk

 

2 rok cyklu PKR

P.č. Proces Zodpovedný Termín (T) poznámka
15 vyzvanie úspešných predkladateľov na uzatvorenie zmluvy MsÚ - OFIS do 15.1.2025 e-mail, www.nove-meto.sk
16 podpis zmluvy o poskytnutí dotácie MsÚ - OFIS do 10 pracovných dní od vyzvania na MsÚ - OFIS
17 realizácia projektu  prijímateľ dot., MsÚ podľa T v projekte v súlade s projektom
18 vyúčtovanie projektu prij. dotácie + OFIS ukonč. proj. + 1 mes./max. do 15.12.2025 formulár podľa čl. 7 VZN 

 

 

 

Proces predkladania, schvaľovania, oblasti podpory, formy podpory a podmienky poskytovania, čerpania a vyúčtovania projektu vrátane požadovaných dokumentov upravuje VZN o participatívnom komunitnom rozpočte tu.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies