Samospráva

Projekt č. 11/2018 - Malí bádatelia

P. č. projektu: 11/2018

Názov projektu: Malí bádatelia

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: rozvoj prírodovednej a technickej gramotnosti detí predškolského veku

Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor MŠ Poľovnícka, IX.2018-VI.2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 680 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur

Účel použitia dotácie: nákup učebných pomôcok – experimentálnych sád

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 533