Samospráva

Projekt č. 2/2022 - Zelená oáza pokoja

P. č. projektu: 2/2022
Názov projektu: Zelená oáza pokoja
Žiadateľ o dotáciu: Združenie rodičov pri ZŠ, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vybudovanie zelenej oddychovej zóny na pozemku školy s funkciou voľnočasových aktivít pre žiakov školy a pre verejnosť, zvýšiť podiel zelene v lokalite, podporiť starostlivosť o životné prostredie
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca rodičov, detí aj pedagógov školy pri úprave priestoru a pri výsadbe
Miesto a termín realizácie projektu: ZŠ, Tematínska ul., IV.2022 – X.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 3 265,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup materiálu na zhotovenie vyvýšených záhonov, lavičiek, obrubníkov nákup sadeníc drevín a byliniek

Publikované: 11.4.2022 | Aktualizácia: 11.4.2022 | Zobrazené: 311
Nastavenia cookies