Samospráva

Projekt č. 3/2021 - Oprava hradieb v NMnV

P. č. projektu: 3/2021
Názov projektu: Oprava hradieb v NMnV
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: záchrana a skrášlenie hradieb – dominanty mesta, bezpečnosť verejnosti pod hradbami a v parku
Miesto a termín realizácie projektu: južná časť hradieb r. k., park P. Matejku, V.-X.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na stavbu lešenia a na stavebný materiál

Publikované: 14.4.2021 | Aktualizácia: 14.4.2021 | Zobrazené: 232
Nastavenia cookies