Samospráva

Projekt č. 2/2017 - Dopraváčik

 

P. č. projektu: 2/2017
Názov projektu: Dopraváčik
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: doprava a komunikácie
Zámer a cieľ projektu: dokončenie dopravného ihriska a praktická dopravná výchova detí
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - elokované pracovisko materskej školy
na Ul. J. Kollára č. 25 (školský dvor)
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

K stiahnutiu

Publikované: 13.6.2017 | Zobrazené: 367