Samospráva

Projekt č. 3/2018 - Ekoškôlka

P. č. projektu: 3/2018

Názov projektu: Ekoškôlka

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Zámer a cieľ projektu: doplniť envirocentrum a exteriérovú učebňu na školskom dvore

Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hviezdoslavova ul., IV.-X.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 1 592,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zhotovenie záhradného altánku na školskom dvore

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 393