Samospráva

Projekt č. 6/2020 - Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

P. č. projektu: 6/2020
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Rozvoj talentu a športových aktivít deti a mládeže vo voľnom čase
Miesto a termín realizácie projektu: námestie a ulice mesta, rímsko-katolícky kostol, priestory
                                                          Spojenej školy sv. Jozefa, IV.-XII.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športového vybavenia, krojov a kostýmov

Publikované: 2.4.2020 | Zobrazené: 312
Nastavenia cookies