Samospráva

Projekt č. 7/2018 - Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ

P. č. projektu: 7/2018

Názov projektu: Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ

Žiadateľ o dotáciu: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: Verejné kultúrne podujatia pri príležitosti 70. výročia založenia školy

Miesto a termín realizácie projektu: MsKS 24.5.2018

Celkové náklady na projekt v eur: 2 350,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcich a ozvučenie koncertu

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 372