Samospráva

Projekt č. 7/2020 - Úspora energie v útulku

P. č. projektu: 7/2020
Názov projektu: Úspora energie v útulku
Žiadateľ o dotáciu: Útulok Nádej pre opustených psov
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Stavebné úpravy v útulku s cieľom úspory energie
Miesto a termín realizácie projektu: Útulok Nádej, X/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: stavebný a iný materiál

Publikované: 2.4.2020 | Zobrazené: 109