Samospráva

Projekt č. 8/2018 - Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru – 2. časť

P. č. projektu: 8/2018

Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho

                           zboru – 2. časť

Žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Premena Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Zámer a cieľ projektu: obnova a doplnenie hodobnotechnického vybavenia speváckeho zboru

Miesto a termín realizácie projektu: r. k. kostol

Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup techniky - snake box, kondenzátorový mikrofón, odposluchový reproduktor

 

K stiahnutiu

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 350