Samospráva

Projekt č. 8/2020 - Sviečky z odpadu - dobrá sviečka novomestská

P. č. projektu: 8/2020
Názov projektu: Sviečky z odpadu - dobrá sviečka novomestská
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Recyklácia odpadu z vosku, sviečok, parafínu v meste
Miesto a termín realizácie projektu: územie mesta a okolie, VIII-XII/2020
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup foriem, farieb, vôní, vosku a i. pomôcok

Publikované: 2.4.2020 | Zobrazené: 119