Samospráva

Projekt č. 4/2017 - Deti na hokej

P. č. projektu: 4/2017
Názov projektu: Deti na hokej
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvoriť deťom materiálne podmienky na tréning
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom – zimný štadión
Celkové náklady na projekt v eur: 4 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

K stiahnutiu

Publikované: 13.6.2017 | Zobrazené: 310