Samospráva

Projekt č. 3/2017 - Open Jazz Fest 2017 - vyradený

P. č. projektu: 3/2017
Názov projektu: Open Jazz Fest 2017
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Modrá nota, o. z.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: organizácia open air festivalu džezovej hudby
Miesto a termín realizácie projektu: Nové mesto n. V. – Zelená voda
Celkové náklady na projekt v eur: 38 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Publikované: 13.6.2017 | Zobrazené: 439