Samospráva

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR predložených v r. 2017 v 2. kole

Účastníci verejného posudzovania konštatovali, že prezentované projekty sú v súlade s prioritou mesta „podpora všestranného rozvoja územia mesta a starostlivosť o potreby obyvateľov mesta“ a spĺňajú hlavné kritériá posudzovania podľa čl. 6 ods. 3 VZN č. 4/2017.

Na základe výsledku verejného posudzovania boli všetky navrhované projekty zaradené do 1. skupiny: projekty určené na verejné hlasovanie a sú to :

Projekt č. 5/2017 Podpora zdravej výživy detí a mládeže

Predkladateľ: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom

 

Projekt č. 6/2017 Malý Vševedko

Predkladateľ: Materská škola Nové Mesto nad Váhom

 

Projekt č. 7/2017: Dopraváčik II

Predkladateľ: Materská škola Nové Mesto nad Váhom

 

Projekt č. 8/2017: Interaktívna edukácia v materskej škole

Predkladateľ: Materská škola Nové Mesto nad Váhom

 

Projekt č. 9/2017: Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru

Predkladateľ: Občianske združenie Activ klub Nové Mesto nad Váhom

 

O projektoch možno verejne hlasovať v termíne od 25.10. do 3.11.2017 vrátane na internetovej stránke mesta www.nove-mesto.sk v časti „Projekty participatívneho komunitného rozpočtu“ – „hlasovanie“.

Možnosť hlasovať za projekty sa zobrazí až 25.10.2017. Hlasovať možno len po zaregistrovaní sa, za každý projekt možno z jednej e-mailovej adresy hlasovať len raz.

 

K stiahnutiu

Publikované: 19.10.2017 | Zobrazené: 332